Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.700,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.636,00 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 54.520,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 58.881,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w pakiecie nr 1 i 2 w wysokości 241.941,60 zł:

Pakiet nr 1 – 181.116,00 zł
pakiet nr 2 – 60.825,60 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 28.449,90 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 62.586,76 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 26.342,50 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 57.950,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 91.439,83 zł:

Pakiet nr 1 – 28.647,73 zł
pakiet nr 2 – 62.792,10 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi : 3.205,44 zł

2. OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 27.501,80 zł

3. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 235.454,11 zł.

4. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 51.698,39 zł

5. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 12.272,78 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.855,54 zł