Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania.
W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: Przetargu nieograniczony nr 14/2014 na: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”. Pakiet nr 2. Aparat do rzutu serca.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ciągłego pomiaru saturacji żylnej mierzonego przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym, a dopuści ofertę na ciągły pomiar saturacji krwi żylnej z wykorzystaniem sondy światłowodowej zakładanej do istniejącego wkłucia centralnego?
Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie oferuje możliwość rozszerzenia monitorowania o ciągły pomiar saturacji krwi żylnej w dowolnym momencie terapii bez konieczności podejmowania tej decyzji w momencie przyjęcia chorego na oddział, co wyraźnie obniża koszty pomiaru. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego.

pital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2014 na dostawę materiału szewnego i staplerów oraz różne materiały medyczne.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej