Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający pakiet nr 7 poz nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego produktu leczniczego zawierającego zespół protrombiny Prothromplex Total NF w dawce 600 j.m. Z przeliczeniem na 5 op?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2014 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2014 na ochronę mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi: Czytaj dalej