Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 3 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie gazy bawełnianej 17nitkowej?

Odpowiedź- TAK.

PYTANIA DO TREŚCI UMOWY: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Znak sprawy: 6/2015

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2015 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi:

1. Pytanie – proszę o podanie częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia, jeżeli chodzi o dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego i drobiu.

Odpowiedź- poniedziałki i czwartki i w razie potrzeb w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.