Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2015 na dostawę materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzychach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony oferentów dotyczące w/w konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy 19/2014.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi”

1. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 75 istniejaca na rynku dawka to Miflonide pr.d.inh. 200 mcg*60 kaps.tw. Lub Miflonide pr.d.inh.400 mcg*60kaps.tw. Czytaj dalej