Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2014 na usługi najmu i pranie bielizny szpitalnej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy: 6/2014.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujacych odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2014 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2014 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej