Dotyczy: postepowania przetargowego nr 9/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom:

1. ASCLEPIOS SA
ul. Rymera 12
41-800 Zabrze
Pakiet nr 14a- na kwotę brutto- 3.497,83 zł
2. PG Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Pakiet nr 2,3,4,5,6,8,10,11,13,16,18- na kwotę brutto- 246.292,84 zł
3. PZF Cearm-Szczecin SA
ul. Ziemowita 10
71-717 Szczecin
Pakiet nr 1,7,14,15- na kwotę brutto- 271.442,46 zł
4. Aero-Medika Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
Pakiet nr 17 i 17A- na kwotę brutto- 12.698,23 zł