Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 2.968,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 3.205,44 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

2. Oferta nr 2 – OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.

– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 6 – 24.793,80 zł
– kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 6 – 27.501,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. Oferta nr 3 – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 218.013,08 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 235.454,11 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – PGF Urtica Sp. z o.o ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 7.400,07 zł
-kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 7.992,09 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 63.892,80 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 68.165,99 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5. Oferta nr 5 – NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 48.641,96 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 51.698,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

6. Oferta nr 6 – Farmacol SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 11.363,68 zł
– kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 12.272,78 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 7.273,64 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 7.855,54 zł
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 231.167,10 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 249.660,43 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 371.867,94 zł:

Pakiet nr 1 – 15.714,65 zł
pakiet nr 2 – 11.747,92 zł
Pakiet nr 3 – 55.893,69 zł
Pakiet nr 4 – 2.455,76 zł
Pakiet nr 5 – 258.270,77 zł
Pakiet nr 6 – 24.451,19 zł
Pakiet nr 7 – 3.333,96 zł