Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi : 3.205,44 zł

2. OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 27.501,80 zł

3. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 235.454,11 zł.

4. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 51.698,39 zł

5. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 12.272,78 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.855,54 zł