Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 831,60 zł brutto.

2. BL Medica Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.
Pakiet nr 4 – 12.363,84 zł brutto.

3. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Pakiet nr 3 – 68.482,22 zł brutto.

4. PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 28.835,79 zł brutto.