Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku w ramach postępowania – 22/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 16-23, 37 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 2
Pozycja 1-8 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzezroczystym konektorem? Nie ma medycznego uzasadnienia, aby cewniki posiadały półprzezroczyste konektory.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2
Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya CH10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2
Pozycja 9-14 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2
Pozycja 9-14 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2
Pozycja 19-24 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2 pozycja nr 30- czy zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 2 pozycja nr 30 – czy zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt.(niebieski i czerwony) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2 pozycja nr 30 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 30 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.