Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.j. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Pakiet nr 4 – 33.108,80 zł brutto
Pakiet nr 5 – 10.967,40 zł brutto
Pakiet nr 6 – m66.180,91 zł brutto

2. Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2- 5.950,48 zł

3. UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j. ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów- Michalin.

Pakiet nr 1 – 66.420,00 zł brutto.

4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Pakiet nr 3 – 131.589,40 zł brutto