Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Czy zamawiający dopuści zestaw do osteotomii składający się z:

1. biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonanych z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm).

Odpowiedź- NIE.

2. płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającej dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt ( w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm, 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5 mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 701 mm) umożliwiających jedno lub dwukorowe mocowanie.

Odpowiedź- NIE.