Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 2.968,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.205,44 zł

Termin dostawy – 3 dni

2. oferta nr 2 – Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

Pakiet nr 6

Kwota netto złożonej oferty – 20.130,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty –22.190,40 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

3. oferta nr 3 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

Pakiet nr 1

Kwota netto złozonej oferty – 227.520,34 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 246.073,79 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 147.493,53 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 159.632,75 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 8.353,72 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 9.022,02 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 240.351,45 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 259.579,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

4. Oferta nr 4 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 218.000,52 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 235.440,56 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

5. Oferta nr 5 – Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 222.750,81 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 240.813,90 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złozonej oferty – 143.205,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 154.978,74 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 6.578,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 7.104,51 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 12.502,12 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 13.502,29 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

6. Oferta nr 6 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 221.827,54 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 239.793,87 zł

Pakiet nr 2

-Kwota netto złozonej oferty – 144.271,43 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 156.195,94 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 6.841,07 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 7.388,36 zł

Pakiet nr 4

-Kwota netto złożonej oferty – 12.470,73 zł
-Kwota brutto złozonej oferty – 13.468,40 zł

Termin dostawy – 1 dzień

7. Oferta nr 7 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Pakiet nr 5

Kwota netto złozonej oferty – 202.244,80 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 218.424,39 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto złozonej oferty – 5.851,23 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 6.319,32 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 741.232,37zł