Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastepczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu zbiorczego pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie pakiet zbiorczy pozycja nr 7- czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr i 14Fr o długości 15 cm, 20 cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12 Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet zbiorczy pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18Gx7cm, długi (70cm) prowadnik Nitinolowy z zakonczeniem w kształcie litery J z zaznaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12FR x 14cm, 16FRx 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikacyjna pacjenta.
Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego pozycja nr 7 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.