Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacym Wykonawcom:

1.Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 3.205,44 zł.

2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 132, 02-395 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 22.190,40 zł.

3. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 154.978,74 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.104,51 zł

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 239.793,87 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 13.468,40 zł

5.Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 218.424,39 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 6.319,32 zł.