dot. konkursu na usługi laboratoryjne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dot. ww. postępowania. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

  • Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowa stawka czynszu za dzierżawę pomieszczeń zostanie utrzymana na obecnym poziomie.
  • Odpowiedź: Stawka czynszu zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.