Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. III – kasety ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji III z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1-błony ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o dopuszczenie filmów RTG o Dmax ≥2.9.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.