dot. konkursu na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania od strony wykonawców dot. ww. postępowania. W zawiązku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zezwala na wykonywanie badań u podwykonawców?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku badań wysokospecjalistycznych.

2. Czy Zamawiający będzie prowadził bank krwi? Jeśli Zamawiający tego nie przewiduje, to Oferent zwraca się z prośbą o dodanie takiej pozycji w celu wyceny kosztów prowadzenia banku krwi.

Odpowiedź: Zamawiający posiada w swojej strukturze organizacyjnej bank krwi.

3. Oferent zwraca się z prośbą o podanie liczby badań koniecznych do wykonania w trybie cito tj. z czasem wykonania: 30min, 1h, 3h oraz rozdzielenie tych badań od badań rutynowych, których czas wykonania może być dłuższy.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Warunku Konkursu.