Rejestracja on-line

Dot. Przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

Pyrzyce, dnia 26.02.2020 r.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przesyła odpowiedzi dotyczące ww postępowania:

Pakiet 1

  1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2-5 strzykawki z pojedynczą skalą, mlecznym tłokiem, z kolorystycznym oznakowaniem na opakowaniu a’100szt oraz z potwierdzoną przez producenta informacją o braku ftalanów w formie oświadczenia?

    Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

  2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 strzykawkę z rozszerzeniem do 2,5ml?

    Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

  3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 28,29, 30 i 31 igły o długości 88mm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

  1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 36 golarki dwuostrzowe medyczne z grzebykiem?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

  1. Pakiet nr 5, pozycja nr 1,2- czy zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

  1. Pakiet nr 5, pozycja nr 2 – czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.