Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 29.07.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 11.016,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 11.566,80 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 4.608,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.838,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 27.913,56 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 29.788,81 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 18.912,84 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 20.142,57 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 22,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 28.04 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2. Oferta nr 2 – P.H.U „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska – Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 5.241,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 5.503,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – 3 dni.

  1. Oferta nr 3 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 72.870,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 76.513,50 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

  1. Oferta nr 4 – POLAJS Sp. z o.o. Sp. K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 7.128,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.484,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 184.966,30 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100).

Pakiet nr 1 – 9.072,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 89.057,88 zł brutto

Pakiet nr 3 – 5.544,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 7.276,50 zł brutto

Pakiet nr 5 – 53.189,38 zł brutto

Paiet nr 6 – 20.784,06 zł brutto

Pakiet nr 7 – 42,48 zł brutto