Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 7/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej