Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargwoego nr 4/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej