Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 5/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2014 na dostawê:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2014

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2014 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2014 na usługę najmu i pranie bielizny szpitalnej. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 2/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2014 na dostawê:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej