Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2013.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych kompletnych, szyny CPM do rehabilitacji, aparat do masażu i drenażu limfatycznego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10 /2013.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2013 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego”

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 9/2013.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
„artykułów medycznych jednorazowego użytku”

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2013.

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2013 na:
„Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych raz w tygodniu – wtorek. Czytaj dalej