Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2018 na dostawę opatrunków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2) słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4) zapisu na: „ w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”.

Odpowiedź – TAK.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Przetarg nieograniczony nr 3/2018.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pakiet 1
Prosimy o wydzielenie poz.5-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści poniższe produkty, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ:

I PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.
1 Trzpień tytanowy, prosty, bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący się w kanale kości udowej (nie wymaga centralizatora), zwężający się dystalnie. Prostokątny przekrój trzpienia oraz pionowe i poziome rowki na całej powierzchni, zapewniają doskonałą stabilność obrotową i osiową. Trzpień, poza szyjką w całości pokryty hydroksyapatytem. Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym – przesunięcie równoległe o 7mm. Kąt CCD 135 stopni. Trzpień dostępny w 8 rozmiarach od 134 do 169mm długości. Sterylizowany promieniami gamma. Stożek 12/14.
2

Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy z modularna szyjką. W części bliższej o przekroju eliptycznym, część dystalna o przekroju ostrołuku. Cześć proksymalna pokryta warstwą czystego tytanu oraz hydroksyapatytu wykonana z użyciem techniki Vacuum Plasma Spray. Część dystalna polerowana. Trzpień dostępny w 7 rozmiarach od 95 do 125 mm długości trzpienia ze skokiem co 5mm. Sterylizowany promieniami gamma.

Modularne szyjki przewężone dla uzyskania większego zakresu ruchu (ROM), polerowane, proste (w trzech długościach) oraz odsunięte o 10 stopni (w trzech długościach). Sterylizowane promieniami gamma. Konus 12/14. Duża rozpiętość offsetu oraz kąta szyjkowego.

3 Panewka tytanowa sferyczna press-fit:

– w rozmiarach 42-70mm.

– powierzchnia panewki szorstka, porowata, napylana czystym tytanem oraz warstwą hydroksyapatytu

– panewka w wersji z otworami na śruby

II PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.
1

Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, z bocznymi wklęsłościami, zapewniającymi stabilizację antyrotacyjną, zaopatrzony w centralizer. Dostępny w 6 rozmiarach w dwóch kątach CCD, mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy większe rozmiary 140 stopni. Zakres długości trzpieni od 120 do 150mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14.

2 Panewka niskoprofilowa:

– panewka cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości

– średnica wewnętrzna 28, 32 lub 36 mm

– rozmiary (42-58mm) co 2 mm

– dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie

4 Głowa bipolarna:

– Średnica zewnętrzna od 40 do 60 mm ze skokiem, co 1 mm

– Głowy wewnętrzne, metalowe o średnicy 28 mm (pięć długości szyjek)

5 Cement kostny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny na bazie polimetakrylanu, pakowany w op. 40g.
III PROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO.
Endoproteza kondylarna , modularna, kłykciowa.

W instrumentarium jedno narzędzie do wymiarowania uda:

  • z dwoma różnymi długościami pręta śródszpikowego

  • pozwalające na referencje przednią i tylną – do wyboru operatora

  • ustalające rotację

  • określające stopień koślawości/szpotawości

  • ze szczelinami do cięcia przedniego i tylnego

  • oznaczające wielkość cięcia dystalnego

  • ustalające rozmiar komponentu udowego

1 Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 5 rozmiarach.
2 Część piszczelowa z chromokobaltu, uniwersalna, w 5 rozmiarach.
3 Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 6, 8, 10, 13, 16 i 19mm
4 Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 3 rozmiarach: od 30mm do 40mm (co 5 mm), o grubości od 8mm do 10mm.
IV URZĄDZENIE DO PŁUKANIA PULSACYJNEGO
– szeroki zakres ustawień ciśnienia, od łagodnego płukania, po strumień penetrujący

– możliwość regulowania długości końcówek

– dostępność końcówek szczotkowych

– urządzenie zapakowane sterylnie, jednorazowe z własnym systemem zasilającym.

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Czy zamawiający dopuści zestaw do osteotomii składający się z:

1. biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonanych z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm).

Odpowiedź- NIE.

2. płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającej dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt ( w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm, 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5 mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 701 mm) umożliwiających jedno lub dwukorowe mocowanie.

Odpowiedź- NIE.