Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku w ramach postępowania – 22/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 16-23, 37 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 2 – Ins Actrapid – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 13,14 Cisatracurium – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 11,12 – czy należy wycenić 2 x ten sam lek? Nie ma na rynku w dawce 2,5mg?

Odpowiedź- pozycja nr 11- Tialorid Mite tab. 2,5 mg x 25 mg, pozycja nr 12 – Tialorid Mite tab. 5 mg x 0,05.

Dotyczy: postępowania przetargowego, numer sprawy nr 19/2017 r. na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Poniższe pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 102 i 103 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Czy z uwagi na możliwość ujednolicenia oferty, Zamawiający dopuści paski testowe GlucoDr. auto w obu wymienionych pozycjach (102 i 103) Pakietu nr 1?

Odpowiedź- Nie dopuszczamy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kolejne pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 120 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Ze względu na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź- Wymagamy aby priobiotyk składał się z 9 róznych szczepów bakterii. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm zamiast 4,00 mm?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjnymi z możliwością śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym?
Czytaj dalej