Aktualności

Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpiło zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz  w zakresie neonatologii. Pacjentki, które będą zmuszone skorzystać z usług ww. oddziałów winny kierować się do Szpitali w Szczecinie, Szpitala w Stargardzie Szczecińskiem, w Barlinku i w Gryfinie.

Nadal funkcjonuje Poradnia Położniczo  – Ginekologiczna –  czynna od poniedziałku do czwartku oraz w wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu. Bliższych informacji na temat godzin pracy poradni udziela Rejestracja Centralna pod numerem telefonu 91 570 25 73 wew. 210. Usługi świadczone w Poradni Położniczo – Ginekologicznej zawierają się w katalogu grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – załączniku do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.11.2012 r.

INFORMACJA

Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpi zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie neonatologii .

Utrzymana pozostanie działalność w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Harmonogram pracy Poradni położniczo – ginekologicznej od 1 lipca 2013 r. zostanie poszerzony o wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu, bliższych informacji dot. rejestracji do Poradni „K” udziela rejestracja centralna pod numerem 091/570 25 73 wew. 210.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
zatrudni
lekarzy specjalistów w zakresie:

anestezjologia i intensywna terapia
chirurgia ogólna
dermatologia
gastrologia
laryngologia
neurologia
opieka paliatywna
okulistyka
psychiatria
reumatologia
radiologii

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95
lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°

Zbadaj się i zrób rakowi wspak.

“Informujemy, że od dnia 18.03.2013r. do dnia 31.05.2013r. respektujemy zaproszenia na badania rtg klatki piersiowej w ramach projektu Rakowi Wspak”
  06-IN2-20-99-28_karta_zaproszenie_badania_awers06-IN2-20-99-28_karta_zaproszenie_badania_rewers