Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy produkty z poz. 71,72,73,74 oraz 43 podlegają dostawom do 4 dni roboczych?
Fabryki produkujące drzwi realizują zamówienia do nawet 6 tygodni. Zachowanie terminu 4 tygodni byłoby bardzo wskazane.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość na dostawę produktów z pozycji 71,72,73,74 oraz 43 do 4 tygodni od złożenia przez zamawiającego zamówienia.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza zmianę produktów oznaczonych konkretnym producentem i nazwą na inne?

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 12/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2016 na:
„ Dostawę I zakup materiałów budowlanych”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Marian Kukuła
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60 %
– TERMIN DOSTAWY – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 20.09.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 20.09.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 19.10.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej

zalacznik-nr-1-oferta

zalacznik-3

umowa-zalacznik-nr-4

siwz-mat-budowlane-i-instalacyjne

pakiet-nr-1

zalacznik-nr-7

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-art-24-ust-1

Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

            Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Szpital Powiatowy w Pyrzycach w bieżącym roku po raz pierwszy brał czynny udział
w 22 Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Personel medyczny udzielał pacjentom
bezpłatnych porad w zakresie ginekologii, interny i okulistyki.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w darze Szpitalowi
Powiatowemu w Pyrzycach 60 łóżek z wyposażeniem oraz szafkami i materacami dla pacjentów
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ponadto otrzymano:
‒ 3 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, które posiadają dodatkowe funkcje mierzenia
tętna i temperatury,
‒ 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
‒ krzesło kąpielowe,
‒ 2 podnośniki elektryczne,
‒ 2 ssaki elektryczne.
Łączna wartość darowanego sprzętu wynosi ponad 440 000 zł.
Przekazany sprzęt medyczny jest niezbędny do leczenia i podnoszenia komfortu pobytu
pacjentów w szpitalu. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwi osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, jak również w sposób
znaczący ułatwi pracę personelowi medycznemu.

Pragniemy serdecznie podziękować zarówno Fundacji WOŚP, wolontariuszom
jak i wszystkim darczyńcom, którzy co roku dzięki swojej hojności przyczyniają się do podnoszenia
standardów opieki medycznej w naszym Szpitalu. Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych
finałach, ponieważ potrzeby w zakresie wysokiej jakości sprzętu medycznego są w dalszym ciągu
bardzo duże, jednocześnie zapewniamy, iż otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie jeszcze
lepszej opieki seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
zol zol1 zol2

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych

W dniu 29 lipca 2016 r. oddano do użytku nowo wyremontowany Oddział Chorób Wewnętrznych. Modernizacja obejmowała kompleksowy remont pomieszczeń na II piętrze szpitala.

Zostały tam wykonane między innymi takie roboty jak: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano instalację systemu przywoławczego i teleinformatycznego, utworzono sale chorych z węzłami sanitarnymi, wykonano prace malarskie oraz posadzki z wykładziny PCV. Remont został wykonany systemem gospodarczym przez pracowników Szpitala Powiatowego.Oddział został wyposażony w nowe łóżka oraz meble i w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów.

Dla pacjentów przygotowano 3 – stanowiskową salę  intensywnego nadzoru kardiologicznego z systemem monitoringu oraz wydzielono izolatkę dla pacjentów z prawdopodobieństwem wystąpienia choroby zakaźnej.

Przeniesiona została także pracownia wykonująca badania EKG Holter (EKG wysiłkowe) do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy oddziale chorób wewnętrznych.

Ponadto został zakupiony nowy sprzęt medyczny, m.in.: aparat USG, kolonoskop, endoskop, myjka ultradźwiękowa i automatyczna, pompy infuzyjne, maceratory służące pacjentom korzystającym z usług naszej jednostki.

Całość inwestycji została sfinansowana ze środków własnych szpitala.

SAM_0747 SAM_0750 SAM_0752 SAM_0757 SAM_0763 SAM_0768 SAM_0775 SAM_0776 SAM_0781 SAM_0792 SAM_0795 SAM_0800 SAM_0802 SAM_0803 SAM_0805