Fotografia na całej stronie2
Fotografia na całej stronie

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2015 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 3 wynosi: 112.762,80 zł
2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 2 wynosi: 114.564,24 zł
3. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 1 wynosi: 186.516,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2015 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.
Kwota brutto w pakiecie nr 1 – 31.042,31 zł.
Kwota brutto w pakiecie nr 2 – 26.701,58 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej