Dotyczy: Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (6/2021).

Pyrzyce, dnia 23.06.2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (6/2021).

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 złożoną przez wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena/koszt

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Pakiet nr 7

Kwota netto – 3.462,00 zł

Kwota brutto – 3.738,96 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

2

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 9

Kwota netto – 20.695,00 zł

Kwota brutto – 22.350,60 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

3

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 54.147,14 zł

kwota brutto – 58.478,91 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

BL Medica Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Letnia 2a

72-123 Kliniska Wielkie

Pakiet nr 8

Kwota netto – 6.250,00 zł

Kwota brutto – 6.750,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

5

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1

Kwota netto – 72.717,28 zł

Kwota brutto – 78.534,69 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

7

Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin LIDER

TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń CZŁONEK

Pakiet nr 6

Kwota netto – 163.544,32 zł

Kwota brutto – 173.967,77 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

8

Sanofi-Afentis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 2

Kwota netto – 114.835,50 zł

kwota brutto – 124.022,34 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 5.665,78 zł

Kwota brutto – 6.119,04 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

9

Skamex Sp. z o.o. Sp.j.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Pakiet nr 5

Kwota netto – 73.288,60 zł

Kwota brutto – 79.151,69 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt


Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 22.06.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nestępującym Wykonawcom:

 1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 14.008,68 zł.

 2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 102.943,86 zł.

 3. YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 20.054,04 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 18.795,05 zł.

 4. TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 25.065,24 zł.

Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 17.06.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Linde Gaz polska Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Pakiet nr 7

Kwota netto – 3.462,00 zł

Kwota brutto – 3.738,96 zł

Termin dostawy – 3 dni

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 9

Kwota netto – 20.695,00 zł

Kwota brutto – 22.350,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień

3.

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 54.147,14 zł

Kwota brutto – 58.478,91 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4.

BL Medica Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Letnia 2a

72-123 Kliniska Wielkie

Pakiet nr 8

Kwota netto – 6.250,00 zł

Kwota brutto – 6.750,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

5.

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1

Kwota netto – 72.717,28 zł

Kwota brutto – 78.534,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 1

Kwota netto – 77.087,98 zł

Kwota brutto – 83.255,02 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 10.941,66 zł

Kwota brutto – 11.816,99 zł

Termin dostawy – 1 dzień

7.

Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin LIDER

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń CZŁONEK

Pakiet nr 6

Kwota netto – 163.544,32 zł

Kwota brutto – 173.967,77 zł

Termin dostawy – 1 dzień

8.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 2

Kwota netto – 114.835,50 zł

Kwota brutto – 124.022,34 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 5.665,78 zł

Kwota brutto – 6.119,04 zł

Termin dostawy – 1 dzień

9.

Skamex Sp. z o.o. Sp.j.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 łódź

Pakiet nr 5

Kwota netto – 73.288,60 zł

Kwota brutto – 79.151,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień