Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych oraz materiałów medycznych”.

Pyrzyce, dnia 08.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych oraz materiałów medycznych”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 166.650,00 zł

Kwota brutto – 179.982,00 zł

Termin dostawy – 2 dni

2.

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 547.420,00 zł

Kwota brutto – 591.213,60 zł

Termin dostawy – 2 dni

3.

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 848.222,00 zł

Kwota brutto – 916.079,76 zł

Termin dostawy – 2 dni

4

Linvatec Polska Sp. zo.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 81.460,00 zł

Kwota brutto – 87.976,80 zł

Termin dostawy – 3 dni

5

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 48.810,00 zł

Kwota brutto – 52.714,80 zł

Termin dostawy – 1 dzień

08.04.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych, materiały medyczne”.

Pyrzyce, dnia 08.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych, materiały medyczne”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 1.835.719,20 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 591.213,60 zł

Pakiet nr 2 – 167.065,20 zł

Pakiet nr 3 – 2.700,00 zł

Pakiet nr 4 – 890.169,48 zł

Pakiet nr 5 – 87.976,80 zł

Pakiet nr 6 – 51.493,32 zł

Pakiet nr 7 – 45.100,80 zł

08.04.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania nr 6/2024 na: Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce dnia 4.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania nr 6/2024 na: Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Pakiet nr 1 poz. nr 6 ( płyn do błon śluzowych jamy ustnej) – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu cez zawartości alkoholu o pojemności 200 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 9 (preparat do szybkiej dezynfekcji w formie pianki) – zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu Incidin Oxy foam S który według nowych badań posiada skuteczność sporobójczą według EN 17126 – 60 min.

Odpowiedź- TAK.