Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2014 na serwisowanie i naprawę sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww postępowania:
Proszę o oficjalne stanowisko dotyczące odrzucenia urządzenia Niccomo w przetargu. Czy jedynym powodem jest obawa przed brakiem refundacji ze strony NFZ? Jeśli tak to z jakiego źródła zasięgnęliście państwo informację bądź potwierdzenie w tej sprawie?
Odpowiedź-
Aparat Niccomo nie spełnia naszych warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest aparatem w którym nie wykorzystuje się technologii analizy fali tętna i nie jest wymieniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia .

Strona 1 z 13812345678910...203040...Ostatnie »