Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.040,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.524,17 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 10.331,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 11.157,48 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 65.921,70 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 71.195,44 zł Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Dotyczy; postępowania przetargowego nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 8 pozycja nr 13.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, jak obecnie użytkowany przez Zamawiającego? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź – TAK.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY.
——————————————————–

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4 zapisu na: „ w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”.

Odpowiedź – NIE, zaproponowana treść jest zgodna z obecnym brzmieniem umowy.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2 słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE, kara naliczana jest w przypadku niedotrzymania terminu.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Odpowiedź- NIE, zasadą jest odpowiedzialność wynikająca z kar umownych a w przypadku niepokrycia przez kary całości szkód, dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych paragraf 10 wzoru umowy.

4. Czy zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź -NIE, Zamawiający z uwagi na istotę zamówienia nie może sobie pozwolić na jej nieprawidłowe wykonywanie.

5.Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź- Zamawiający zamówi nie mniej niż 85% zamówienia.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet 7, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a’100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet 7, pozycja 5-6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych niestandardowych kompresów do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Strona 1 z 27312345678910...203040...Ostatnie »