Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielił zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 104.544,00 zł. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2014 na ochronę mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepujacemu Wykonawcy:

1. Codar Security Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce.
Kwota brutto wybranej oferty na okres 3 lat wynosi: 222.068,62 zł

Strona 1 z 14412345678910...203040...Ostatnie »