Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2014 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy 19/2014.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielił zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 104.544,00 zł. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

Strona 1 z 14412345678910...203040...Ostatnie »