OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/2015.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 12/2015 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64 B/1, 80-278 Gdańsk.
Kwota brutto wybranej oferty za SNT – 5.879,40 zł
Kwota brutto za roboczogodzinę – 430,50 zł.
2. ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty za SNT – 3.456,30 zł.
Kwota brutto za roboczogodzinę 615,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

SzpitalPowiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji? Czytaj dalej

Strona 1 z 16312345678910...203040...Ostatnie »