Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2021 na: „Dostawa artykułów żywnościowych”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
NR 8/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2021 na:

Dostawa artykułów żywnościowych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Beata Skowrońska- Kierownik Kuchni

tel. 915702573 wew. 278

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 10.08.2021. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 10.08.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 08.09.2021 r.

Pyrzyce, dnia 29.07.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- Żywność

RODO-kuchnia

Tryb podstawowy nr 8 – Zywność

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

załacznik nr 4-projektowane postanowienia umowy-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 -żywność

załącznik nr 8-żywność

załącznik nr 9 – Oświadczenie-RODO- żywność

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 2-mleko i produkty mleczne

Pakiet nr 3 – inne tłuszcze

Pakiet nr 4-ryby

pakiet nr 5

Pakiet nr 6 – przetwory zbozowe, towary sypkie

Pakiet nr 7 – czekolada mleczna

Tryb podstawowy nr 8 – Zywność

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 26.07.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • SK-MED Systems Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 1, ponieważ ww Wykonawca złożył ofertę na wybraną pozycję z pakietu nr 1. Zamawiający nie wyraził zgody na wydzielenie określonych pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu. Ofertę należało złożyć na cały pakiet.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego..

Pyrzyce, dnia 23.07.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego..

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C.

E. Twór, T. Meger

ul. Akacjowa 14

72-300 Gryfice

PAKIET NR 1

Stały nadzór techniczny

Kwota netto – 213.333,60 zł

Kwota brutto – 231.800,05 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

2.

SK-MED Systems Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

PAKIET NR 1

(tylko pozycja :

-wywoływarka automatyczna,

-aparat RTG zębowy,

-jesdny aparat przyłózkowy,

-aparat Ziehn 8000)

Stały nadzór techniczny

Kwota netto – 2.500,00 zł

Kwota brutto – 2.700,00 zł

Czas reakcji serwisu – 24 h

3.

MEDILAND Grażyna Wykland

ul. Chrzanowskiego 64B1

80-278 Gdańsk

PAKIET NR 2

Kwota netto – 9.250,00 zł

Kwota brutto – 9.990,00 zł

Czas reakcji serwisu – 48h

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Strona 1 z 37212345678910...203040...Ostatnie »