Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

            Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Szpital Powiatowy w Pyrzycach w bieżącym roku po raz pierwszy brał czynny udział
w 22 Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Personel medyczny udzielał pacjentom
bezpłatnych porad w zakresie ginekologii, interny i okulistyki.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w darze Szpitalowi
Powiatowemu w Pyrzycach 60 łóżek z wyposażeniem oraz szafkami i materacami dla pacjentów
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ponadto otrzymano:
‒ 3 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, które posiadają dodatkowe funkcje mierzenia
tętna i temperatury,
‒ 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
‒ krzesło kąpielowe,
‒ 2 podnośniki elektryczne,
‒ 2 ssaki elektryczne.
Łączna wartość darowanego sprzętu wynosi ponad 440 000 zł.
Przekazany sprzęt medyczny jest niezbędny do leczenia i podnoszenia komfortu pobytu
pacjentów w szpitalu. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwi osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, jak również w sposób
znaczący ułatwi pracę personelowi medycznemu.

Pragniemy serdecznie podziękować zarówno Fundacji WOŚP, wolontariuszom
jak i wszystkim darczyńcom, którzy co roku dzięki swojej hojności przyczyniają się do podnoszenia
standardów opieki medycznej w naszym Szpitalu. Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych
finałach, ponieważ potrzeby w zakresie wysokiej jakości sprzętu medycznego są w dalszym ciągu
bardzo duże, jednocześnie zapewniamy, iż otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie jeszcze
lepszej opieki seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
zol zol1 zol2

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych

W dniu 29 lipca 2016 r. oddano do użytku nowo wyremontowany Oddział Chorób Wewnętrznych. Modernizacja obejmowała kompleksowy remont pomieszczeń na II piętrze szpitala.

Zostały tam wykonane między innymi takie roboty jak: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano instalację systemu przywoławczego i teleinformatycznego, utworzono sale chorych z węzłami sanitarnymi, wykonano prace malarskie oraz posadzki z wykładziny PCV. Remont został wykonany systemem gospodarczym przez pracowników Szpitala Powiatowego.Oddział został wyposażony w nowe łóżka oraz meble i w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów.

Dla pacjentów przygotowano 3 – stanowiskową salę  intensywnego nadzoru kardiologicznego z systemem monitoringu oraz wydzielono izolatkę dla pacjentów z prawdopodobieństwem wystąpienia choroby zakaźnej.

Przeniesiona została także pracownia wykonująca badania EKG Holter (EKG wysiłkowe) do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy oddziale chorób wewnętrznych.

Ponadto został zakupiony nowy sprzęt medyczny, m.in.: aparat USG, kolonoskop, endoskop, myjka ultradźwiękowa i automatyczna, pompy infuzyjne, maceratory służące pacjentom korzystającym z usług naszej jednostki.

Całość inwestycji została sfinansowana ze środków własnych szpitala.

SAM_0747 SAM_0750 SAM_0752 SAM_0757 SAM_0763 SAM_0768 SAM_0775 SAM_0776 SAM_0781 SAM_0792 SAM_0795 SAM_0800 SAM_0802 SAM_0803 SAM_0805

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

OLTECH Sp. z o.o. ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.
Pakiet nr 2 – 11.595,01 zł brutto.
Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Pakiet nr 1 – 224.080,42 zł brutto.
Przedsiębiorstwo EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
Pakiet nr 5 – 4.859,48 zł brutto.
MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.
Pakiet nr 9 – 6.027,00 zł brutto.
ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.
Pakiet nr 8 – 3.456,30 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę OLTECH Sp. z o.o. ul. Modrzejewska 30, 62-020 Swarzędz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 11.595,01 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 1 pkt

Razem – 91 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę Zakład Aparatury Medycznej S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger „GRYFMED” S.C. ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 224.080,42 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 4.859,48 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 1 pkt.

Razem – 91 pkt.

  • ofertę złożoną przez firmę Mediland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi – 6.027,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 5 pkt.

Razem – 95 pkt.

  • ofertę złożoną przez firmę ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 3.456,30 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Razem – 100 pkr.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Nie złożono żadnej ważnej oferty na pakiet nr 3, 4, 6, 7.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa

Cena – 44,50 pkt.

Czas reakcji serwisu – 10 pkt

2

ANES-MED Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej

ul. Leonidasa 51

02-239 Warszawa

Cena – 74,38 pkt

Czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Strona 1 z 18512345678910...203040...Ostatnie »