Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2015 na dostawę srodków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infrmuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt .. ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w pakiecie nr 5 – mleko i produkty mleczne w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5 – mleko i produkty mleczne zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ postępowanie w pakiecie nr 5 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dot. KONKURSU OFERT NA USŁUGI DIAGNOSTYCZNE NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH.

Działając na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2015

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2014 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

Strona 1 z 15012345678910...203040...Ostatnie »