Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 02.07.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 24.990,77 zł.

  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 77/100).

 2. YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 19.601,89 zł

  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 89/100).

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 17.671,41 zł

  (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 41/100).

 3. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 99.440,58 zł

  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 58/100).

 4. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 15.579,00 zł.

  (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę:

implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
 2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 04.08.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 04.08.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 02.10.2020 r.

Wpłata wadium – 04.08.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Pyrzyce, dnia 01.07.2020 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

zalacznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

załączni, nr 9 – Oświadczenie-RODO-dostawa implantów

PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

pakiet nr 2 – elektrody

PAKIET nr 3 – osprzęt do diatermii

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworu piersi

Koło Gospodyń Wiejskich ,,ISKRA” w Żukowie i Szpital Powiatowy w Pyrzycach serdecznie zapraszają wszystkie chętne Panie na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Karsku.

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych – zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad 2-krotnie. Wczesne wykrycie nowotworów zwiększa szansę całkowitego wyleczenia. Niestety, świadomość edukacyjna kobiet oraz regularne zgłaszanie się na badania, mimo postępu medycyny wciąż są na niskim poziomie.

Spotkanie ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie epidemiologii i profilaktyki raka piersi. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie instruktaż samobadania oraz będzie możliwość nauki samobadania.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie Panie bez ograniczeń wiekowych, gdyż o profilaktyce raka piersi powinna pamiętać każda kobieta.

Po spotkaniu zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”, w trakcie których będą prowadzone zapisy na bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 06.07.2020 r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 55 – 64 lata do udziału w warsztatach edukacyjno – informacyjnych w trakcie, których będzie można zapisać się na bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Nowotwór jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w naszym kraju nowotworów złośliwych. Uważany jest on za chorobę cywilizacyjną. Najczęściej atakuje osoby po 65. roku życia, wczesna diagnoza daje możliwość wykrycia potencjalnych zmian nowotworowych. Jak podają statystyki, u co czwartej osoby poddanej kolonoskopii między 55 – 64 rokiem życia lekarze wykrywają polipy – gruczolaki, czyli łagodne zmiany, które mogą przekształcić się w nowotwór. Dlatego warto skorzystać z badania !!! Badanie w ramach projektu jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Podkreślić należy, że ani polipy, ani nowotwór jelita grubego na ogół nie dają początkowo żadnych wyraźnych objawów. Choroba jest tym bardziej groźna, że rozwija się powoli, często przez kilkanaście lat. Zmiany nowotworowe powstają w wyniku zezłośliwienia zmian łagodnych. Wykrycie i usunięcie ich we wczesnym stadium, podczas kolonoskopii, może zapobiec rozwojowi raka. Warto też pamiętać, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium, niemal zawsze jest uleczalny.

Badania wykonujemy w Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, gdzie możecie Państwo liczyć na jakość i przyjazną atmosferę.

Strona 1 z 32212345678910...203040...Ostatnie »