Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego uzytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1 – 172.000,80 zł brutto
2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
Pakiet nr 2 – 53.978,40 zł brutto.

konkurs

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzedzia zabiegowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 85g/m2, poza wzmocnieniem min. 41g/m2. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 12 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu do operacji biodra serwety ortopedycznej na stolik Mayo w rozmiarze 80×145 cm. Pozostałe wymogi-zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 19 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego o gramaturze min. 23g/m2. Pozostałe wymogi- zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Strona 1 z 16712345678910...203040...Ostatnie »