Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2014 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.08.2014 r. dotyczące ww postępowania Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający uchyla czynność odrzucenia Państwa oferty.

Jednocześnie wzywamy Państwa w terminie do dnia 29.08.2014 r. do godziny 11:00 do dostarczenia próbek po 1 szt. z każdej pozycji.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 16/2014 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta złożona w postępowaniu nr 16/2014 na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych została odrzucona na podstawie art. 89 uat. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albowiem oferent firmy Merida Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie nie dostarczył wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia próbek.

W tej sytuacji zaistniały okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty jako niezgodnej z 89 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 16/2014 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta złożona w postępowaniu nr 16/2014 na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych została odrzucona na podstawie art. 89 uat. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albowiem oferent firmy DELKO ESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim nie dostarczył wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia próbek dołączonych do oferty po 1 szt. z kazdej pozycji.

W tej sytuacji zaistniały okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty jako niezgodnej z 89 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANOCZONYM NR 16/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
„środków czystości i innych artykułów gospodarczych”.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie. Czytaj dalej

Strona 1 z 13912345678910...203040...Ostatnie »