Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1 – 139.276,80 zł brutto.
Pakiet nr 2 – 11.472,00 zł brutto.
Pakiet nr 3 – 12.700,80 zł brutto.

2.Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Pakiet nr 6 – 15.986,16 zł brutto.

3.MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Pakiet nr 4 – 27.302,40 zł brutto
Pakiet nr 5 – 55.039,50 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku” Sprawa 1/2016

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1 dot . treści SIWZ
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety gdyż w siwz znajdują się dwa sprzeczne zapisy w pkt. I. 3 (nie dopuszcza) oraz w pkt. II.11 (dopuszcza)?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególny pakiet (od 1-6).

Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania zielone lateksowe bezpudrowe polimerowane obustronnie ze specjalnym żelem z aloesu w wewnętrznej warstwie, bez struktury sieci ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o długości
278-297mm w zależności od rozmiaru; Pozostałe parametry zgodnie z siwz? Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2016 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 1- prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 101×228 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Strona 1 z 17012345678910...203040...Ostatnie »