Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapoytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki na bazie nadtlenku wodoru, działające na B, F, Tbc, V (Adeno) w czasie do 5 minut, Polio w czasie do 30 minut w opakowaniu 100 sztuk ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego chusteczki wykazują działanie na wirus Polio w czasie 30 minut.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczay pakiet nr 1 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w opakowaniu 5 l z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 84 opakowania a´5l?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 5l w ilości 70 szt.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 1 pozycja nr 6- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie preparatu Skinsan Scrub N w opakowaniach 5 l zamiast 6 l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- TAK.

Strona 1 z 20212345678910...203040...Ostatnie »