Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

OLTECH Sp. z o.o. ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.
Pakiet nr 2 – 11.595,01 zł brutto.
Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Pakiet nr 1 – 224.080,42 zł brutto.
Przedsiębiorstwo EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
Pakiet nr 5 – 4.859,48 zł brutto.
MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.
Pakiet nr 9 – 6.027,00 zł brutto.
ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.
Pakiet nr 8 – 3.456,30 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

- ofertę nr 1 złożoną przez firmę OLTECH Sp. z o.o. ul. Modrzejewska 30, 62-020 Swarzędz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 11.595,01 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 1 pkt

Razem – 91 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę Zakład Aparatury Medycznej S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger „GRYFMED” S.C. ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 224.080,42 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 4.859,48 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 1 pkt.

Razem – 91 pkt.

  • ofertę złożoną przez firmę Mediland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi – 6.027,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 5 pkt.

Razem – 95 pkt.

  • ofertę złożoną przez firmę ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 3.456,30 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Razem – 100 pkr.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Nie złożono żadnej ważnej oferty na pakiet nr 3, 4, 6, 7.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa

Cena – 44,50 pkt.

Czas reakcji serwisu – 10 pkt

2

ANES-MED Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej

ul. Leonidasa 51

02-239 Warszawa

Cena – 74,38 pkt

Czas reakcji serwisu – 10 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2016 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Pakiet nr 13 – 4.722,08 zł brutto.
2. Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Business Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Pakiet nr 12 – 14.863,61 zł brutto.
3. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Pakiet nr 10 – 3.175,20 zł brutto.
4. CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.
Pakiet nr 8 – 21.576,28 zł brutto.
5. PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 14.980,42 zł brutto.
Pakiet nr 7 – 48.076,81 zł brutto.
6. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-641 Katowice.
Pakiet nr 2 – 86.614,88 zł brutto.
Pakiet nr 3 – 17.182,47 zł brutto.
Pakiet nr 4 – 14.354,27 zł brutto.
Pakiet nr 5 – 18.171,70 zł brutto.
7. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 6 – 52.050,06 zł brutto.
Pakiet nr 11 – 57.412,80 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.MIRO Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok. 9, 03-707 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 110.774,68 zł brutto.

2.Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 147.312,00 zł brutto.

Strona 1 z 18412345678910...203040...Ostatnie »