Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2014 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 3 – 47.312,66 zł.
2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 2 – 114.564,24 zł.
3. Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 4 – 514.512,00 zł.
4. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 1 – 185.976,00 zł.
5. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
Kwota brutto w pakiecie nr 5 – 83.408,40 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2014 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy 19/2014.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielił zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 104.544,00 zł. Czytaj dalej

Strona 1 z 14512345678910...203040...Ostatnie »