Przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 04.08.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 16.423,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 17.736,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 828.460,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 894.736,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 976.692,06 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 06/100).

Pakiet nr 1 – 915.580,80 zł brutto

Pakiet nr 2 – 19.126,80 zł brutto

Pakiet nr 3 – 11.297,88 zł brutto

Pakiet nr 4 –30.686,58 zł brutto

Dostawa materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia Nr sprawy: 11/2020

Pyrzyce, dnia 03.08.2020 r.

Dostawa materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia

Nr sprawy: 11/2020

Szpital Powiatowy informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie prostokątnej rękawicy wykonaną z: 50% wiskoza oraz 50% poliester, gramatura 75g/m2, rozmiar 15,5 cm x 21 cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 20 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

SZPITAL POWIATOWY

Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Tel.. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

 

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2020 na dostawę:

materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.

 2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:

  • cena – 60%

  • termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert – do 11.08.2020 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 11.08.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 09.09.2020 r.

Wpłata wadiumdo dnia 11.08.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 31.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

RODO-mat. operacyjne

pakiet nr 1- mat.operacyjne I

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 -materiały operacyjne II

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper

załącznik nr 7-mat. oper

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa mat. ope

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 29.07.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 11.016,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 11.566,80 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 4.608,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.838,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 27.913,56 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 29.788,81 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 18.912,84 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 20.142,57 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 22,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 28.04 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2. Oferta nr 2 – P.H.U „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska – Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 5.241,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 5.503,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – 3 dni.

 1. Oferta nr 3 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 72.870,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 76.513,50 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

 1. Oferta nr 4 – POLAJS Sp. z o.o. Sp. K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 7.128,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.484,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 184.966,30 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100).

Pakiet nr 1 – 9.072,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 89.057,88 zł brutto

Pakiet nr 3 – 5.544,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 7.276,50 zł brutto

Pakiet nr 5 – 53.189,38 zł brutto

Paiet nr 6 – 20.784,06 zł brutto

Pakiet nr 7 – 42,48 zł brutto

Strona 1 z 32412345678910...203040...Ostatnie »