Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 21/22 na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 24.112022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 21/22 na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 i 2 złożoną przez wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Beryl Med Poland Sp. z o.o.

ul. Złotej Jesieni 58

05-410 Józefów

PAKIET NR 3

Kwota netto – 8600,00 zł

Kwota brutto – 9288,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2

MEDOX Robert Łupicki

ul. Młyńska 11C

78-320 Połczyn-Zdrój

PAKIET NR 1

Kwota netto – 70018,00 zł

Kwota brutto – 76855,44 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 35501,00 zł

Kwota brutto – 38341,08 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


Pyrzyce, dnia 24.11.2022 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 21/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 23.11.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 21/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Beryl Med Poland Sp. z o.o.

ul. Złotej Jesieni 58

05-410 Józefów

PAKIET NR 3

Kwota netto – 8600,00 zł

Kwota brutto – 9288,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

MEDOX Robert Łupicki

ul. Młyńska 11C

78-320 PołczyZdrój

PAKIET NR 1

Kwota netto – 70018,00 zł

Kwota brutto – 76855,44 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 35501,00 zł

Kwota brutto – 38341,08 zł

Termin dostawy – 1 dzień

23.11.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 21/22 na „Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 23.11.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 21/22 na „Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 128.777,04 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 76.256,64 zł

Pakiet nr 2 – 38.588,40 zł

Pakiet nr 3 – 13.932,00 zł

23.11.2022 r.……………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 20/22 na „Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Pyrzyce, dnia 23.11.2022 r.

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 20/22 na „Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 137.207,00 zł

(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedem złotych).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 150.077,60 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 60/100).

ogłoszenie o wyniku postępowania

Strona 1 z 43512345678910...203040...Ostatnie »