ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że dokonał zmiany w dokumentacji konkursowej w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – badania do SzWK.

 

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR2 do SzWK .

w pozycji 73 . badanie :

było – HG 4 – jest HE 4

 

usunięto pozycję  nr 101

pozycja 101. Mikroalubuminuria 

 

dodano badanie :

pozycja 135. posiew (ujemny lub podstawowy)

 

zmieniono nr pozycji i nazwę badania

było

poz. 156 – Różyczka (RUbella virus) IgG 

jest

poz. 157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

było

poz.157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

jest

poz.158 – Różyczka (RUbella virus) IgM

 

Dodano kolumnę o nazwie “ILOŚĆ BADAŃ NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY”

 

załącznik nr 2 do SzWK – badania

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 24-antybiotyki i leki różne (roztwór hiperbaryczny 0,5%HEAVY roztwór do wstrzykiwań Bupivcaune Spinal (ofer. Bupivocaine WZF Spinal 0,5% Heavy rozt. Do wstrz. 4 mlx5amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 167- czy zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza? Sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g/100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 16-czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.Zasypka?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 116 – czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.A?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 123 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu SURMEDI – igieł kompatybilnych ze wszystkimi dostępnymi na rynku polskim wstrzkiwaczami insulinowymi typu PEN (kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem), konfekcjonowanego w opakowaniach po 100 szt?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 136 oraz pakietu nr 3 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu FepaDr. W którego skład wchodzi 150 mg. L-asparaginianu L-ornityny oraz 35 mg. Choliny?

Odpowiedź- NIE.