Dotyczy: postępowania na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

 1. Pyrzyce, dnia 24.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 32, 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 47 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 20, 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź – NIE.

Pakiet 2, pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 36 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu 2.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny z opakowanie a’90szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M i L?

Odpowiedź- w rozmiarach M.

Pakiet 3, pozycja 5 – Czy Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a’100szt?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o szerokości 50cm zamiast 51cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje stazy automatycznej czy bezlateksowej?

Odpowiedź- stazy bezlateksowej.

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści przedłużacze bursztynowe?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 22 – Czy Zamawiający podając ilość sztuk „70/100” ma na myśli 70 opakowań ochraniaczy pakowanych a’100szt.? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź- TAK 70 op x 100 szt.

Pakiet 4, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatku włókna szklanego?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez dodatku opaski lub gumki?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4, pozycja 37 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’144 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4, pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP , warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210×80 cm(wkład chłonny 200×60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy SWZ-czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast w/w dokumentów? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie zamawiającego.

Odpowiedź-zamawiający wyraża zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu żądanych dokumentów i dostarczenie ich na każde żądanie zamawiającego.

Pakiet nr 5 – czy zamawiający wymaga profuktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkowników?Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 5 – czy zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy SWZ-zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

 • Certyfikat CE,

 • Zgłoszenie do Rejestracji Wyrobów Medycznych;

Czy zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o posiadaniu obowiązkowych dokumentów dopuszczających produkt do obrotu tj. Certyfikat CE i Zgłoszenie /Powiadomienia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i dostarczeniu na każde żądanie zamawiającego?

Odpowiedź- TAK,złożenie oświadczenia o posiadaniu żądanych dokumentów i dostarczenie ich na każde żądanie zamawiającego.

Pakiet 4, poz. 32-34

Czy zamawiający wydzieli poz.32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, poz. 32

 • Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź- NIE.

 • Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- NIE.

 • Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź – NIE.

 • Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, poz. 33

 • Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź- NIE.

 • Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- NIE.

 • Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź- NIE.

 • Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 21.05.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nestępujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 5-czy zamawiający w pozycji nr 13 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 200mmx55mmx100m zamiast 200mmx50mmx100m?

Odpowiedź-TAK.

 1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 5- czy zamawiający w pozycji nr 15 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 300mmx70mmx100m zamiast 300mmx60mmx100m?

Odpowiedź – TAK.

 1. Pytanie pakiet nr 5 – czy zamawiający zgodzi się na:

  – w pozycji nr 2-szerokość rękawa 5,5 cm,

  – w pozycji nr 11 – szerokość zakładki 5 cm,

  – w pozycji nr 14 – szerokość zakładki 6,5 cm,

  – w pozycji nr 15 – szerokość zakładki 6,5 cm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 40 i 42- czy zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 13 – czy zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie -pakiet nr 2 pozycja nr 20- czy zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 30- czy zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – pakiet nr 4 pozycja nr 25-czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które”zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

 1. Pytanie – Prosimy ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. nr 25.

Odpowiedź- NIE.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę: „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 5/2021.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę:

artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronach: https://platformazakupowa.pl, www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 2. Danuta Olczak – Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 27.05.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert –27.05.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.06.2021 r.

Pyrzyce, dnia 18.05.2021 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- art. med. jedn. użytku oraz mater. szewnego

SZPITAL POWIATOWY SWZ medyczny asortyment jednorazowego użytku oraz materiału szewnego-tryb podstawowy bez negocjacji

RODO- art. medyczne j.u. oraz materiału szewnego

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa asortymentu med. j.u.oraz materiału szewnego

Załącznik nr 1- oferta- ju oraz materiału szewnego

zalacznik 3-dostawa j.u. oraz materiału szewnego

załącznik nr 5-dostawa j.u. oraz materiału szewnego

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-asortyment med. j.u. oraz materiału szewnego

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym-sprzęt j.u. oraz materiału szewnego

Pakiet nr 1 – materiały szewne

Pakiet nr 2- szwy niewchłanialne

Pakiet nr 3- materiały medyczne różne

Pakiet nr 4 -asortyment rózny

Pakiet nr 5-rękawy papierowo-foliowe