Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 9 – prosimy o dopuszczenie preparat do dezynfekcji małych powierzchni o zawartości alkoholi do 30%. Możliwość stosowania na powierzchne czułe na alkohol. Zozowanie w postaci piany, opakowanie bez zawartości freonu o spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova, Rota_. W opakowaniu 0,75 dm³ ze spryskiwaczem.

Odpowiedź- TAK.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2017 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Postępowanie przetargowe na dostawę środków dezynfekcyjnych zawiera 1 pakiet:
pakiet nr 1- dezynfrkcja skóry rąk,pola operacyjnego,błon śluzowych,mycie i dezynfekcja narzędzi,powierzchni,termiczne mycie basenów. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła następująca firma: 1 oferta – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota netto złożonej oferty – 96.187,83 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 104.679,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 113.805,93 zł.