Strona 4 z 34412345678910...203040...Ostatnie »

Pyrzyce, dnia 17.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2020 na zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 224.999,07 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 242.999,00 zł

Warunki gwarancji – 60 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 255.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy ).

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/2020 na zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Pyrzyce, dnia 12.11.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/2020 na zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Dotyczy punktu 7 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości 3 000 000 kanałów przetwarzania.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

 1. Dotyczy punktu 12 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o częstotliwości pracy 2,0 – 18 MHz

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Dotyczy punktu 17 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie głębokości penetracji obrazu 1 – 30 cm.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

 1. Dotyczy punktu 24 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG o 6 częstotliwościach harmonicznych.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

 1. Dotyczy punktu 68 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,8 – 13,6 MHz, ilości kryształów 384 i 4 pasmami THI.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

 1. Dotyczy punkt 74 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z głowicą liniową z 4 pasmami THI.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

 1. Dotyczy punktu 80 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z głowicą sektorową o zakresie częstotliwości pracy 1,1 – 4,9 MHz i ilości kryształów 96 i 4 pasmami THI.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

 1. Dotyczy punktu 92 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG bez możliwości rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający powyżej 570 tysięcy kanałów przetwarzania? Każdy producent używa innej technologii oraz algorytmu do obliczania ilości kanałów nadawczo odbiorczych.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf posiadający dynamikę systemu 256 db z możliwością płynnej regulacji co 1 stopień?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga monitora o przekątnej nie mniejszej niż 21 cali bez podania rozdzielczości. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał nie mniejszej rozdzielczości niż 1920×1080 pixeli tzw. Full HD. Ekrany z taką rozdzielczością są stosowane w telefonach, tabletach, monitorach czy telewizorach jako standardowe rozwiązanie. Niższe rozdzielczości są używane w najniższej klasie urządzeń.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4

Zamawiający nie wymaga w specyfikacji głowic o częstotliwościach 20MHz. Zatem czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium pracujący w zakresie częstotliwości 2-18MHz?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający pamięć dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode wynoszącą 45000 obrazów z możliwością ciągłego zapisywania całego badania na żywo?

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający regulacje głębokości obrazowania do 38 cm? Różnica 1 cm głębokości obrazowania jest praktycznie niezauważalna.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający 30 ustawień wstępnych presetów programowanych przez użytkownika?

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający 6 pasm częstotliwości harmonicznych?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający zakres regulacji prędkości Dopplera pulsacyjnego w zakresie 1-22KHz?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium nie posiadający możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający możliwość zmian 12 map kolorów z płynną regulacją wysycenia kolorem, kontrastu oraz czułości?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf nie posiadający elastografi fali poprzecznej, zamiast tego posiadający elastografię mapowaną kolorem oraz możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie umożliwiające badania oraz automatyczną klasyfikację zmian w piersiach wg skali Bi-rads.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga aparatu klasy Premium. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał aby aparat był wyposażony w dysk twardy HDD wykonany w technologii SSD. Dyski SSD są nowsza technologią i cechują kilkunastokrotnie szybszym odczytem danych, mniej awaryjne oraz dużo mniejszym poborem prądu. Dyski inne niż SSD są produkowane w oparciu o przestarzałą technologie i są wykorzystywane w produktach niższej pułki ze względu na swoje ograniczenia.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający głowice liniową posiadającą 256 elementów, pole skanowania 50mm oraz pracującą w większym , niż wymagany, zakresie częstotliwości 3-14MHz?

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający głowice liniową posiadającą192 elementy, pole skanowania 40mm oraz pracującą w większym ,niż wymagany, zakresie częstotliwości 3-16MHz?

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający głowice convex posiadającą 160 elementów, pracująca w większym zakresie częstotliwości, niż wymagane, 1-7MHz oraz wykonaną w technologii single crystal? Głowice produkowane w oparciu o technologię single crystal cechują się uporządkowaną strukturą monokrystaliczną co wpływa w znaczący sposób na redukcję artefaktów oraz znacznie dokładniejszy obraz diagnostyczny.

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający głowice kardiologiczną posiadającą 80 elementów, pracującą w zakresie częstotliwości 2-4MHz??

Odpowiedź-Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium bez możliwości rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 160 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytania do załącznika „Wymagane parametry techniczne”

1. Wymagane parametry techniczne – pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności 500 GB?

Odpowiedź -TAK.

2. Wymagane parametry techniczne

Zamawiający wymaga nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego klasy Premium cechującego się m.in. wysoką mobilnością – czy zatem Zamawiający będzie wymagał systemu podtrzymującego zasilanie aparatu?

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie do załącznika nr 6 „Warunki gwarancji”

3. Warunki gwarancji, okres pogwarancyjny – pkt 1.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezpłatnie wykonywał usługi związane z diagnostyką aparatu ultrasonograficznego w okresie pogwarancyjnym. Wyżej wymienione postanowienie nie jest praktykowane przy zakupach aparatów ultrasonograficznych klasy Premium. Ze względu na wymagany okres gwarancji oraz długi, wieloletni okres użytkowania aparatu w okresie pogwarancyjnym aż do momentu kasacji prosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Jeżeli jednak Zamawiający zamierza wymagać, aby Wykonawca bezpłatnie wykonywał usługi związane z diagnostyką aparatu ultrasonograficznego po zakończeniu gwarancji prosimy o doprecyzowanie czasu trwania tego okresu.

Odpowiedź- 6 miesięcy.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 19/2020 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 12.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 19/2020 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź- TAK.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

(§ 3 ust. 4).

Odpowiedź- TAK.

 

 

 

Dotyczy: postępowanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz-Kolonia.

  Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 60.582,12 zł.

  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 12/100)

Strona 4 z 34412345678910...203040...Ostatnie »