Strona 4 z 31912345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2020.

SZPITAL POWIATOWY

  1. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

  Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

  1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota brutto wybranej oferty – 102.855,78

(słownie: sto dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 78/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Pyrzyce, dnia 28.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty wynosi: 102.855,78 zł brutto.

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Strona 4 z 31912345678910...203040...Ostatnie »