Strona 4 z 35412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Pyrzyce, dnia 22.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z art. 24 pkt. 1 ust. 12 i art. 24 pkt. 4 oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zostaje odrzucona.

UZASADNIENIE

Oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu a mianowicie nie złożyła do oferty zaświadczenia o braku mocy przerobowej instalacji położonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Koordynator ds. Szczepień przeciwko COVID-19

 

Informujemy, że Koordynatorem ds. Szczepień przeciwko COVID-19
w Szpitalu Powiatowym  w Pyrzycach została wyznaczona:

 

mgr Katarzyna Polewczak – Pielęgniarka Naczelna

tel. 91 579 30 95 / 697 891 238

e-mail: k.polewczak@szpital-pyrzyce.pl / sekretariat@szpital-pyrzyce.pl

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Pyrzyce, dnia 17.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 -REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 41-530 Dąbrowa Górnicza.

Kwota netto złożonej oferty – 234.045,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 252.768,60 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 209 km.

Firma posiada aktualne certyfikaty PN-EN ISO 14001:2015 i 9001-2015.

  1. Oferta nr 2 – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

Kwota netto złożonej oferty – 241.846,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 261.194,22 zł

Odlwgłość spalarni od punktu odbioru odpadów- 103 km.

Firma posiada aktualne certyfikaty PN – EN ISO 14001:2015 i 9001:2015.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 337.024,80 zł (słownie:: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 80/100 ).

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 23/2020.

 

Pyrzyce, dnia 16.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 23/2020.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 7 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

Strona 4 z 35412345678910...203040...Ostatnie »