Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii,siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 20.08.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii,siatki przepuklinowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

 1. EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 17.736,84 zł.

 1. Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 894.736,80 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 19.08.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 4.838,40 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 29.788,81 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 20.142,57 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 28,04 zł.

 1. FHU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 5.503,68 zł.

 1. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 76.513,50 zł.

 1. POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 7.484,40 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Pyrzyce, dnia 18.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 31.109,40 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 417.679,74 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzysjanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1a wynosi: 3.564,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 68.048,64 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2020 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 12.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2020 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryzowa 69a, 05–816 Opacz Kolonia.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 17.736,84 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 894.736,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzysjanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt.