Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 7/2024 na :”Dostawa implantów do rekonstrukcji wielowkrętarzowych”

Pyrzyce, dnia 13.05.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 7/2024 na :”Dostawa implantów do rekonstrukcji wielowkrętarzowych”

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 134.924,40 zł (brutto).

13.05.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 8/2024 bez negocjacji art. 275 ustawy – Prawo zamówień publicznych na: ,,Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Projektowane postanowienia umowy

 

 

 

 

Dotyczy Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 8/2024 bez negocjacji art. 275 ustawy – Prawo zamówień publicznych na: ,,Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

 

 

załącznik nr 2 do SWZ oferta wykonawcy