Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 05.05.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienie dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Orange Energia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

  Kwota brutto wybranej oferty – 656.197,62 zł

  (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 62/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 04.05.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Srevier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

  Pakiet nr 6 – Kwota brutto – 2.245,86 zł.

 2. Farmacol Ligistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Pakiet nr 4- Kwota brutto – 11.081,67 zł.

 3. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Pakiet nr 5 – kwota brutto – 14.371,88 zł

  Pakiet nr 8 – kwota brutto – 164.924,69 zł

  Pakiet nr 9 – kwota brutto – 90.996,73 zł.

 4. Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

  Pakiet nr 2 – kwota brutto – 60.480,00 zł.

 5. LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

  Pakiet nr 7 – kwota brutto – 31.959,36 zł.

 6. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Pakiet nr 10 – kwota brutto – 217.415,21 zł

  Pakiet nr 11 – kwota brutto – 64.435,59 zł.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH