Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 7/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2019 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.
Termin składania ofert- 17.06.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.06.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 15.08.2019 r.
Wpłata wadium – 17.06.2019 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UZYTKU ORAZ MATERIAŁU SZEWNEGO.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 8.568,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 9.268,74 zł

Termin dostawy – 1 dzień. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 netto wynosi: 31.040,90 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 netto wynosi: 10.331,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 11.157,48 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 netto wynosi: 65.921,70 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 71.195,44 zł

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 30.151,64 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 32.563,78 zł

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. Os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 netto wynosi: 4.927,14 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 5.321,32 zł

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 netto wynosi: 76.416,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 82.529,28 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 netto wynosi: 148.199,40 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 160.055,35 zł