Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/22 na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 18.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/22 na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Servier Polska Services Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

Pakiet nr 6

Kwota netto – 1869,50 zł

Kwota brutto – 2019,06 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 1

Kwota netto – 88818,60 zł

Kwota brutto – 95924,09 zł

Pakiet nr 12

Kwota netto – 37812,60 zł

Kwota brutto – 40.837,61 zł

Termin dostawy – 1 dzień

3.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

Pakiet nr 5

Kwota netto – 13785,66 zł

Kwota brutto – 14888,49 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto – 148732,79 zł

Kwota brutto – 161478,57 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto – 82756,38 zł

Kwota brutto – 89376,89 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 270975,99 zł

Kwota brutto – 292654,07 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

Pakiet nr 7

Kwota netto – 50898,61 zł

Kwota brutto – 54970,50 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto – 146667,12 zł

Kwota brutto – 158942,11 zł

Termin dostawy – 1 dzień

5

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 4

Kwota netto – 15655,10 zł

Kwota brutto – 16907,52 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto – 14791,84 zł

Kwota brutto – 15975,18 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto – 142099,76 zł

Kwota brutto – 153993,89 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto – 80657,51 zł

Kwota brutto – 87110,07 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 238246,44 zł

Kwota brutto – 257306,13 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 4

Kwota netto – 11595,38 zł

Kwota brutto – 12523,02 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto – 14077,95 zł

Kwota brutto – 15204,18 zł

Pakiet nr 7

Kwota netto – 38744,70 zł

Kwota brutto – 41844,26 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto – 63005,28 zł

Kwota brutto – 68053,77 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto – 79384,36 zł

Kwota brutto – 85735,09 zł

Termin dostawy – 1 dzień

7

Asclepios SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Pakiet nr 7

Kwota netto – 51025,72 zł

Kwota brutto – 55107,79 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 242358,18 zł

Kwota brutto – 261746,85 zł

Termin dostawy – 1 dzień

8

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 3

Kwota netto – 103509,74 zł

Kwota brutto – 111332,49 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 225953,14 zł

Kwota brutto – 244029,39 zł

Pakiet nr 11

Kwota netto – 60248,50 zł

Kwota brutto – 65068,38 zł

Termin dostawy – 1 dzień

18.05.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2022 na dostawę leków dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 18.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2022 na dostawę leków dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.023.265,39 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 62.066,52 zł brutto

Pakiet nr 2 – 60.231,60 zł brutto

Pakiet nr 3 – 131.196,48 zł brutto

Pakiet nr 4 – 19.338,48 zł brutto

Pakiet nr 5 – 19.968,60 zł brutto

Pakiet nr 6 – 3.398,76 zł brutto

Pakiet nr 7 – 59.039,39 zł brutto

Pakiet nr 8 – 206.642,64 zł brutto

Pakiet nr 9 – 102.820,04 zł brutto

Pakiet nr 10 – 259.537,12 zł brutto

Pakiet nr 11 – 56.657,36 zł brutto

Pakiet nr 12 – 42.368,40 zł brutto

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 17.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 88.360,30 zł

Kwota brutto – 95.927,87 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto – 47.179,50 zł

Kwota brutto – 50.953,86 zł

Termin dostawy – 1 dzień

17.05.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 17.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 163.144,03 zł(brutto).

Pakiet nr 1 – 109.501,29 zł brutto

Pakiet nr 2 – 53.642,74 zł brutto.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu