Dotyczy: tryb podstawowy nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 19.07.2021 r.

Dotyczy: tryb podstawowy nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Pakiet nr 1, poradnia K poz. nr 1 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 poradnia K pozycja Lancetron EMED ES 120 nr seryjny 12847 i utworzenie z niego oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – Pakiet nr 1 Blok Operacyjny pozycja nr 7 i 12 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1, Blok Operacyjny pozycja Lancetron EMED ES-Vision nr seryjny 45416 oraz pozycji Aparat elektrochirurgiczny Spectrum nr seryjny 501371 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: tryb podstawowy nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 19.07.2021 r.

Dotyczy: tryb podstawowy nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie czy zamawiający w pozycji 7 i 8 dokonał omyłki pisarskiej i miał na myśli respirator TRILOGY EVO?

Odpowiedź- Tak, omyłka pisarska powinno być TRILOGY EVO.

  1. Pytanie – Czy zamawiający wydzieli z pakietu 2, pozycję nr 7 i 8 jako oddzielne zadanie?

Odpowiedź – NIE.

Przetarg nieograniczony nr 7/2021 na: „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NR 7/2021

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2021 na:

„Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

 

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Marian Kukuła- Kierownik Działu gospodarczo-technicznego

tel. 915702573 wew. 288

 

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 23.07.2021. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 23.07.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 21.08.2021 r.

 

Pyrzyce, dnia 15.07.2021 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- SNT

RODO – SNT

Załącznik nr 1- oferta-SNT

zalacznik 3-SNT

projektowane postanowienia imowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4

załącznik nr 5-SNT

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-SNT

Tryb podstawowy nr 7-SNT

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

PAKIET nr 3

 

 

Dotyczy: Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (6/2021).

Pyrzyce, dnia 12.07.2021r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (6/2021).

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena/koszt

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Pakiet nr 7

Kwota netto – 3.462,00 zł

Kwota brutto – 3.738,96 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

2

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 9

Kwota netto – 20.695,00 zł

Kwota brutto – 22.350,60 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

3

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 54.147,14 zł

kwota brutto – 58.478,91 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

BL Medica Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Letnia 2a

72-123 Kliniska Wielkie

Pakiet nr 8

Kwota netto – 6.250,00 zł

Kwota brutto – 6.750,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

5

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1

Kwota netto – 72.717,28 zł

Kwota brutto – 78.534,69 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

7

Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin LIDER

TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń CZŁONEK

Pakiet nr 6

Kwota netto – 163.544,32 zł

Kwota brutto – 173.967,77 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

8

Sanofi-Afentis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 2

Kwota netto – 114.835,50 zł

kwota brutto – 124.022,34 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 5.665,78 zł

Kwota brutto – 6.119,04 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

9

Skamex Sp. z o.o. Sp.j.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Pakiet nr 5

Kwota netto – 73.288,60 zł

Kwota brutto – 79.151,69 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt