Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 13.01.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. oferta nr 1 – Salus International Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 9 40-273 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 234.563,29 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 253.299,71 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 154.135,86 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 167.330,55 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.374,75 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 7.964,75 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złozonej oferty – 12.851,52 zł

kwota brutto złozonej oferty – 13.879,65 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. oferta nr 2 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77

  40-431 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 242.188,94 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 262.455,66 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 148.710,09 zł

kwota brutto złożonej oferty – 161.274,59 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.131,87 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.702,41 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 260.326,42 zł

kwota brutto złozonej oferty – 281.152,49 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 3 – ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 274.298,31 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 296.242,17 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 4 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 236.075,57 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 255.519,78 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 143.075,37 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 155.347,83 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.052,74 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 7.616,96 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złozonej oferty – 12.032,24 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 12.994,81 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 230.494,07 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 248.933,62 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 5 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 227.421,01 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 245.614,70 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 18.568,70 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 20.054,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 6 – NEUCA Spółka Akcyjna ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 239.128,53 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 258.737,51 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 779.274,89 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 89/100).

Pakiet nr 1 – 273.913,40 zł

Pakiet nr 2 – 168.999,56 zł

Pakiet nr 3 – 12.703,74 zł

Pakiet nr 4 – 16.993,63 zł

Pakiet nr 5 – 281.765,00 zł

Pakiet nr 6 – 3.500,71 zł

Pakiet nr 7 – 21.398,85 zł

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 20/2019

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 9.01.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Diafer, 50 mg Fe(III)/ml; 2 ml, roztw.do wstrz., 25 amp.

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 163. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 85. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Standard,gąbka,hemost.,80x50x10mm,10szt.

Odpowiedź – TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 133. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 80. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 103. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyc korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 183. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 57. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości…………opakowań?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp

Odpowiedź -TAK.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 149. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej HepaDr., tabl.powl., 40 szt?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 12. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej?

Odpowiedź-TAK.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

  Odpowiedź-zaokrąglić w górę.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) – o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) – o zmodyfikowanym uwalnianiu , zamiast tabletek dojelitowych – kapsułki dojelitowe i odwrotnie?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

  Odpowiedź-NIE.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie? ?Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

  Odpowiedź-NIE.

5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź-TAK.

6  Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Dotyczy: postępowanie przetargowe na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 3.01.2020 rok

Dotyczy: postępowanie przetargowe na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Kwota wybranej oferty brutto wynosi- 242.611,20 zł

(słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 20/100).