dot.konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital Powiatowy w Pyrzycach po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą :
– ofertę nr 1 złożoną przez DIAGNOSTYKA Sp z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

 

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 34, 35 (Metamizolum natricum inj.1 g / 2 ml x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga, aby Metamizolum natricum w pakiecie 5 pozycja 34, 35, posiadał w swoim ChPI dopuszczalna dawkę dobową 5g, co umożliwia skuteczne leczenie bólu zgodne  z zaleceniami leczenia bólu pooperacyjnego ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 5 pozycja 40,41 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 19,20,21,22 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 49 – czy zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów- wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź- TAK.

  1. Dotyczy pakiet nr 2 pozycja nr 49 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanej miękkich?

Odpowiedź- TAK.

dot. Konkursu ofert na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Oferentów dotyczące ww konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi.

Pytanie.W odniesieniu do zapisów cz.II ust 12 i 13 SzWK, czy należy rozumieć przez fakt zapisu ust.13 o udokumentowaniu referencji z minimum dwóch szpitali na terenie województwa zachodniopomorskiego, że dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala Zamawiający wymaga (jako warunek konieczny) osobistego prowadzenia przez Oferenta dwóch laboratoriów szpitalnych czynnych 24h/dobę w bezpośredniej odległości od siedziby Zamawiającego na terenie województwa zachodniopomorskiego?

Odpowiedź. Tak wymaga. Jest to warunek konieczny dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala.