Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 16-czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.Zasypka?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 116 – czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.A?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 123 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu SURMEDI – igieł kompatybilnych ze wszystkimi dostępnymi na rynku polskim wstrzkiwaczami insulinowymi typu PEN (kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem), konfekcjonowanego w opakowaniach po 100 szt?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 136 oraz pakietu nr 3 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu FepaDr. W którego skład wchodzi 150 mg. L-asparaginianu L-ornityny oraz 35 mg. Choliny?

Odpowiedź- NIE.

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

KONKURS

NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO

W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce Czytaj dalej

Dotyczy: Nr sprawy: 14/2018 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

2.Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami siwz.

3.Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.