Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 30.01.2020 r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 55 – 64 lata do udziału w warsztatach edukacyjno – informacyjnych w trakcie, których będzie można zapisać się na bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Nowotwór jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w naszym kraju nowotworów złośliwych. Uważany jest on za chorobę cywilizacyjną. Najczęściej atakuje osoby po 65. roku życia, wczesna diagnoza daje możliwość wykrycia potencjalnych zmian nowotworowych. Jak podają statystyki, u co czwartej osoby poddanej kolonoskopii między 55 – 64 rokiem życia lekarze wykrywają polipy – gruczolaki, czyli łagodne zmiany, które mogą przekształcić się w nowotwór. Dlatego warto skorzystać z badania !!! Badanie w ramach projektu jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Podkreślić należy, że ani polipy, ani nowotwór jelita grubego na ogół nie dają początkowo żadnych wyraźnych objawów. Choroba jest tym bardziej groźna, że rozwija się powoli, często przez kilkanaście lat. Zmiany nowotworowe powstają w wyniku zezłośliwienia zmian łagodnych. Wykrycie i usunięcie ich we wczesnym stadium, podczas kolonoskopii, może zapobiec rozwojowi raka. Warto też pamiętać, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium, niemal zawsze jest uleczalny.

Badania wykonujemy w Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, gdzie możecie Państwo liczyć na jakość i przyjazną atmosferę.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 17.01.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę –Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 253.299,71 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 155.347,83 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 7.616,96 zł

Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.994,81 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 245.614,70 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 20.054,20 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 2

Cena – 55,70 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,70 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 57,38 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,38 pkt.

PAKIET NR 4

Cena – 56,17 pkt

Termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 96,17 pkt.

2

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 1

Cena – 57,91 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,91 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 57,79 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,79 pkt.

PAKIET NR 3

Cena – 59,33 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,33 pkt.

PAKIET NR 5

Cena 52,41 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 92,41 pkt.

3

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 5

Cena – 49,75 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 89,75 pkt

4

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Cena – 59,48 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,48 pkt

PAKIET NR 5

Cena – 59,20 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,20 pkt

5

NEUCA Spółka Akcyjna

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

PAKIET NR 1

Cena – 58,74 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,74 pkt

Jednocześnie informuję, że na pakiet nr 6-Gazy medyczne nie złożono żadnej ważnej oferty.