INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie przesyła w załączeniu materiał przygotowany przez Centralę KRUS dotyczący najczęściej występującej choroby zawodowej rolników- boreliozy. Prosimy o upowszechnienie treści materiału poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwa placówki oraz na stronie internetowej.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 65.870,60 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 71.459,75 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 28.206,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 30.462,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 106.341,81 zł:

Pakiet nr 1 – 74.372,09 zł
pakiet nr 2 – 31.969,72 zł

            Podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Święta Niepodległości  w dniu 11 listopada 2017 r. zostały wręczone statuetki NIKE – Ludzie Ziemi Pyrzyckiej.  Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że wśród osób wyróżnionych znalazł się  dr Zdzisław Brylski. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku w ramach postępowania – 22/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 16-23, 37 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej