Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie w pakiecie nr 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Na pakiet nr 2- osprzet do diatermi oraz na pakiet nr 3 – implanty i narzędzia artroskopowe nie złożono żadnej ważnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że postępowanię zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 341.148,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 368.439,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 341.704,44 zł.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach iformuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1
1.Poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji alternatywnie rękawicy chirurgicznej, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <30ug/g rękawicy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min.295mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjasnienie, czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy „ nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów”

Odpowiedź- NIE.