Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 6.264,00 zł brutto.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku w ramach postępowania – 9/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 7 Czy Zamawiający ma namyśli opakowania a’250szt.?

Odpowiedź- NIE.

Pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą?

Odpowiedź- NIE.

Pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy 10cm x 5cm x 100m?

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 152.452,80 zł. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego uzytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 13-14- czy zamawiający wydzieli z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 24 i 47 – czy zamawiający wydzieli pozycje z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 45 i 46- czy zamawiający wydzieli z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 45- czy zamawiający dopusci przyrzad do przetarczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną o długości 62 mm (część przeźroczysta 55 mm) igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź – NIE.

5. Pytanie – uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż zamawiający zezwala na składanie ofert cenowych na oddzielne pozycje?

Odpowiedź- zamawiający nie zezwala na składanie ofert cenowych na oddzielne pozycje.

6. Pytanie – pozycja nr 29- czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – pozycja nr 40-44- czy zamawiający dopuści tolerancje w rozmiarach zakładek + 10mm?

Odpowiedź – NIE.

8. Pytanie – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4 – uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, również w okresie pierwszych 12 miesięcy. Uwzględnienie przez Wykonawcę ewentualnych podwyżek stawki podatku VAT w cenie netto zwiększyłoby wartość produktu jeszcze przez wprowadzenie ewentualnych podwyżek.

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie -pakiet nr 1 pozycja nr 45 – czy zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest oco bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier/

Odpowiedź- NIE.