Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 07.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 28.247,51 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy– 10 pkt

Razem – 70 pkt

 • ofertę nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 93.872,09 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

 • ofertę nr 3 – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.697,43 z brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

 • ofertę nr 5 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 138.517,43 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 8.905,02 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 45.372,07 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 6.400,76 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 58.824,52 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 6 – ASCLEPIOS SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 44.255,54 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

 • ofertę nr 7 – Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.989,96 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

 • ofertę nr 8 – Shobu-Kan Jarosław Prządka, ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 21.790,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

Jednocześnie informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Pakiet nr 1 – 147.998,57 zł brutto.

 1. Oferta nr 4 – Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

Pakiet nr 4 – 8.946,93 zł brutto.

Pakiet nr 6 – 6.492,11 zł brutto.

Pakiet nr 7 – 62.224,64 zł brutto.

Pakiet nr 8 – 47.342,61 zł brutto.

 1. Oferta nr 5 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF SA ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Pakiet nr 8 – 48.206,66 zł brutto.

 1. Oferta nr 6 – ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 7 – 64.169,60 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne, pakiet nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.

Pyrzyce, dnia 06.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne, pakiet nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiąjącą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w pakiecie nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 06.10.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 45.136,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 48.746,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

 1. Oferta nr 2 – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 20.045,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 21.648,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 3 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 148.200,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 160.056,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 4 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 465.741,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 503.000,28 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 672.049,42 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 42/100).

Pakiet nr 1 – 428.224,62 zł brutto

Pakiet nr 2 – 185.328,00 zł brutto

Pakiet nr 3 – 23.958,40 zł brutto

Pakiet nr 4 – 34.538,40 zł brutto

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 5.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 2-7- prosimy o dopuszczenie opakowania typu blister z papierem klasy medycznej.

Odpowiedź- Tak, dopuszczamy.