Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy – prawo zamówień publicznych przesyła następujące informacje dotyczące ww postępowania.

 

oznaczenie sprawy 12/2016 DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

………

………………………..

1

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. Olejnicka D. Spółka Jawna

ul. Rugiańska 17

71-653 Szczecin

Kwota netto – 198.931,92 zł

Kwota brutto – 242.692,93 zł

Termin dostawy 1 dzień

Od dnia zawarcia umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Handlowe

Hiper-Glazur”

Sp. z o.o.

ul. Świerczewska 8

71-066 Szczecin

Kwota netto – 205.077,35 zł

Kwota brutto – 252.245,14 zł

Termin dostawy 2 dni

Od dnia zawarcia umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie

30 dni

* – niepotrzebne skreślić

……………………………………………..

(podpis osoby sporządzającej protokół)

……………………………………………………………….

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

numer strony …

Pobierz druk zp-12

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pozycji nr 71,72,73,74- prosimy o podanie informacji czy skrzydła drzwiowe zamawiane będą w kolorze białym, czy też w różnych kolorach?

Odpowiedź- skrzydła drzwiowe zamawiane będą w różnych kolorach.

doc150916-15092016111535

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy poz. nr 1- zamawiający oczekuje dostawy struganych belek drewnianych gr. 50mmx50mmx3500mm w ilości 1 m³, co daje 126 sztuk. Czy dostaw będzie jednorazowa, czy też zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru.

Odpowiedź- zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru wg potrzeb.

2. Pytanie – dotyczy poz. nr 2- czy dostawa będzie jednorazowa, czy też Zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru?

Odpowiedź- Zamawiający będzie zamawiać mniejsze partie towaru wg potrzeb.

3. Pytanie – dotyczy pozycji nr 76 i 77- Zamawiający oczekuje dostawy kompletu składającego się z konstrukcji metalowej i wypełnienia z płyt dźwiękochłonnych. Wobec powyższego konieczna jest zmiana jednostki miary ze szt na m².

Odpowiedź- komplet do montażu jednego kasetonu.

4. Pytanie – dotyczy pozycji nr 125,126,127- prosimy o rozbicie tych pozycji na osobne dla trójników , muf, kolan, gdyż cena trójników jest kilkadziesiąt procent wyższa od cen muf czy kolan.

Odpowiedź- pozycja 125 i 127- trójnik 10, mufy 15, kolana 35, pozycja 126 – trójnik 5, mufy 5, kolana 20.

5. Pytanie – prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianej rury PEX- zamiast szt winno być metr.

Odpowiedź- mb.

6. Pytanie – dotyczy pozycji nr 151- prosimy o zmianę jednostki miary dla zamawianej rury harmonijkowej- zamiast 3 winno być sztuka.

Odpowiedź- szt.

7. Pytanie – dotyczy pozycji nr 152- prosimy o podanie długości zamawianych rur kanalizacyjnych z PCV.

Odpowiedź- rura 110, długość 2m.

8. Pytanie – dotyczy pozycji nr 160- prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianej rury stalowej – zamiast szt winno być metr, chyba że zamawiający oczekuje dostawy sztang 6 lub 7 metrowych.

Odpowiedź – metr.

9. Pytanie – dotyczy pozycji nr 167- prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianych syfonów umywalkowych zamiast m winno być sztuka lub komplet.

Odpowiedź- szt.

10. pytanie – dotyczy pozycji nr 255- prosimy o skorygowanie i potwierdzenie ilości zamawianych wyłączników nadprądowych 10A. Czy zamawiający oczekuje dostawy 3 sztuk czy 3 opakowań po 100 sztuk czyli 300 sztuk.

Odpowiedź- 3 sztuk.