Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 30.08.2019 r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza wszystkie zainteresowanie osoby do Nowego Chrapowa na warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego projektu ,,Lepie zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW

Pyrzyce, dnia 22.08.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

PAKIET NR 10

Kwota netto złożonej oferty – 22.948,80zł
Kwota brutto złożonej oferty – 25.305,50 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. oferta nr 2 – TRAMCO Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Pochocin.

PAKIET NR 14

kwota netto złożonej oferty – 42.200,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.576,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. oferta nr 3 – CF CEFARM SA ul. Jana Kayimierya 16, 01-248 Warszawa.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 4.800,35 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.184,38 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.360,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. oferta nr 4 – PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.139,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.790,28 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 1.609,86 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.738,65 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5. oferta nr 5 – Aspen Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

PAKIET NR 11

Kwota netto złożonej oferty – 16.383,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 17.694,29 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

6. oferta nr 6 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 4.061,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.385,88 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.798,45 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 36.502,32 zł

PAKIET NR – 4

Kwota netto złożonej oferty – 113.734,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 122.403,40 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 17.951,98 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.388,17 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 1.596,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.723,68 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 41.900,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.252,00 xł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

7. oferta nr 7 – SHOBU-KAN Jarosław Prządka. ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

PAKIET NR 13

Kwota netto złożonej oferty – 18.462,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 20.556,37 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

8. oferta nr 8 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 3.581,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.867,70 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 32.943,65 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.579,15 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 54.236,75 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 58.146,01 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 1.487,060 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.606,62 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 20.319,36 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.944,91 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 2.380,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 2.570,67 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto złożonej oferty – 76.701,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 82.837,62 zł

PAKIET NR 12

Kwota netto złożonej oferty – 21.350,88 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.058,94 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.100,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.468,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

9. oferta nr 9 – ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 32.028,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.590,51 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.800,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 46.224,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

10. oferta nr 10 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 44.978,04 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 48.576,28 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 55.869,37 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 59.897,29 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto złożonej oferty – 83.027,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 89.669,16 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 438.752,54 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 54/100).

Dotyczy odpowiedzi do przetargu nieograniczonego nr 12/2019 na dostawę leków

Pyrzyce, dnia 19.08.2019 r.

Dotyczy:
„dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Znak sprawy: 12/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr  1,4,5,7,8,11,12,13,14,16,17,18
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 2
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 9 i 10 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o ponieważ:
Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie
co Mannitol 20%
Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania
w temperaturze pokojowej
Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu
Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji 
Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania
Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 15 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji nr 19,21 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 5
————–
Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 26 w pakiecie nr 12 równoważne HepaDr A ( op. 40 tabl)?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 6
—————
Pakiet nr 10 poz. nr 1 – prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- TAK, zamawiający wydziela ww pozycję do oddzielnego pakietu -pakiet nr 15. Wadium dla pakietu nr 15 – 3 zł, wadium dla pakietu nr 10 – 273 zł.

Pytanie nr 7
—————

Pakiet nr 10 poz. nr 6 – prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź – TAK, zamawiający wydziela ww pozycję do oddzielnego pakietu i tworzy pakiet nr 15. Wadium dla pakietu nr 15 – 3 zł, wadium dla pakietu nr 10 – 273 zł.

odpowiedzi nr 2 z dnia 19.08.2019 r (2)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 12/2019 na dostawę leków

20190814070817