Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla Kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla Kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 134.278,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji– 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 3 złozoną przez firmę – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 2.091,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 40.177,62 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 34.020,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie informujemy, że wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu następujący Wykonawców:

 1. „ZBORK” Z.Kusiak, M.Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Kwota złozonej oferty w pakiecie nr 1 – 3.320,10 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 37,80 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 77,80 pkt.

Kwota złożonej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 53.309,97 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 45,22 pkt

Ilość uzysjanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 85,22 pkt.

Kwota złożonej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 58.590,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 34,84 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 74,84 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 14.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 48.746,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy– 10 pkt

Razem – 70 pkt

 • ofertę nr 2 – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 21.648,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 3 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 160.056,00 z brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie w pakiecie nr 1- implanty i narzędzia do zespoleń kości zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.10.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –ZBOREK Z.Kusiak, M. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 3.162,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 3.320,10 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 50.771,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 53.309,97 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 55.800,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 58.590,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

 1. Oferta nr 2 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 127.884,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 134.278,20 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

 1. Oferta nr 3 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 1.992,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 2.091,60 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 38.264,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.177,62 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 32.400,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 34.020,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 303.356,82 zł (słownie: trzysta trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 82/100).

Pakiet nr 1 – 3.950,04 zł brutto

Pakiet nr 2 – 57.437,70 zł brutto

Pakiet nr 3 – 85.680,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 156.289,08 zł brutto