This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 4
Kwota netto złożonej oferty – 30.656,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 33.108,80 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 10.155,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 10.967,40 zł

Pakiet nr 6

Kwota netto złożonej oferty – 61.278,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 66.180,91 zł

oferta nr 2 – Messer Polska Sp. z o.o. u. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2 Czytaj dalej

Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – prosimy o określenie planowanej częstotliwości dostaw ciekłego azotu (np. tygodniowo).

Odpowiedź- dostawa ciekłego azotu raz w tygodniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostaw będzie ustalony przez strony telefonicznie.

2. Pytanie – czy zamawiający wymaga medycznego ciekłego azotu?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy istnieją ograniczenia dojazdowe, tonażowe lub inne dla transportu ciekłego azotu do miejsca dostawy?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy istnieje odpowiednie wydzielone, bezpieczne miejsce do napełniania pojemników ciekłym azotem?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – czy zamawiający wymaga dostarczenia napełnionego naczynia z ciekłym azotem do miejsca dostawy, czy napełnianie ma się odbywać na miejscu?

Odpowiedź- napełnianie ma się odbywać na miejscu.

6. Pytanie – prosimy o informację iloma pojemnikami do ciekłego azotu dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź- 2 szt..