Znak sprawy: 19/2019- dostawa leków

Pyrzyce, dnia 10.12.2019 r.

Znak sprawy: 19/2019- dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź – TAK.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 4 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź- do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)

Odpowiedź – TAK.

Pytanie 6 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie 7 – czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z pakietu nr 2 poz. 53 i dopuści:

 • gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5 cm a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? Lub

 • gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5 cm, a rozłożonego 12×12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 9.12.2019 r.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że został poprawiony pakiet nr 2 LEKI RÓŻNE II. Pakiet ten zawierał błędne liczby porządkowe.

informacja-pakiet nr 2-leki rózne II

pakiet nr 2 – leki różne II

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 14.12.2019 r

Dotyczy: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 06.12.2019 r.

Dotyczy: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – Zamawiający w projekcie umowy w § 4, pkt 5 wymaga:

  – każdy odbiór odpadów medycznych musi być potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1973). Karta przekazania odpadu musi być potwierdzona każdorazowo przez przedstawicieli obu Stron. Wykonawca po potwierdzeniu na karcie przekazania odpadu przejęcia odpadów medycznych przez spalarnie, zwraca oryginał dokumentu przedstawicielowi przy następnym odbiorze odpadów. Prosimy o modyfikację zapisu na zapis o treści: „Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego”.

Odpowiedź – zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww zapisu.

 1. Pytanie – zamawiający w projekcie umowy w § 4 pkt 6 wymaga:

 • na wniosek zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych.

  Prosimy o usunięcie ww zapisu.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ww zapisu.

 1. Pytanie – w SIWZ w rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 zamawiający wskazuje, iż w formularzy ofertowym należy podać wartość całkowitą netto i brutto za okres 3 lat, natomiast w rozdziale IV termin wykonania zamówienia zamawiający wskazuje okres zamówienia na 12 miesięcy.

Odpowiedź- termin wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy nie na okres 3 lat.

 1. Pytanie – w związku z brakiem osób decyzyjnych upoważnionych do podpisania dokumentów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2019 r.

Odpowiedź- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.12.2019 r.