Rejestracja on-line

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2023 na dostawę:Świadczenie usług prania, dezynfekcja wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem, kompleksowym serwisem oznakowanej w systemie RFID dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2023.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2023 na dostawę:

Świadczenie usług prania, dezynfekcja wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem, kompleksowym serwisem oznakowanej w systemie RFID dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Katarzyna Polewczak – Pielęgniarka naczelna – tel. 915702573 wew. 288

  1. Marek Jaszczak – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego – tel. 915702573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostarczenia wynajmowanego asortymentu – 20%

  3. Potwierdzenie karty danych technicznych I klasę palności wg normy 16 CFR 1610 wyrób (z pozycji 5,6) – 5%

  4. Informacja na etykiecie wyrobu o braku obecności lateksu w produkcie (poz. 5,6) – 5%

  5. Realizacja na „cito” do 3 godzin – 10%

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert- 04.10.2023 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 04.10.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 01.01.2024 r.

Wpłata wadium – 04.10.2023 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl. Oraz na stronie Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 01.09.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY-SWZ -PRANIE

ogłoszenie TED

Umowa

JEDZ-pranie

Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Wzor_formularza_ofertowego_20-01-2022_12.46.09

Załacznik nr 1a

zalacznik 3

Zalacznik_nr_5_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_20-01-2022_12.46.09

Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_art._108_ust._1_pkt_5_PZP_20-01-2022_12.46.09

Zalacznik_nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_aktualnosci_informacji_._._20-01-2022_12.46.09

Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Wykaz_uslug_20-01-2022_12.46.09

Zalacznik_nr_9_do_SWZ_-_Wykaz_osob_20-01-2022_12.46.09

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/23 na:„Dostawa artykułów żywnościowych”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NR 12/23.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/23 na:

Dostawa artykułów żywnościowych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Beata Skowrońska- Kierownik Kuchni

tel. 915702573 wew. 278

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 08.09.2023 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 08.09.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 07.10.2023 r.

Pyrzyce, dnia 24.08.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- żywność

ogłoszenie oprzetargu

Tryb podstawowy SWZ nr 1223- żywność

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

Załącznik 3- żywność

Załącznik nr 4-projektowane postanowienia umowy- żywność

Załącznik nr 5 oświadczenie – kuchnia

Załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- żywność

Załącznik nr 9 – oświadczenie RODO- żywność

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 2 – inne tł‚uszcze

Pakiet nr 3 – czekolada mleczna

Pakiet nr 4 – przetwory zbozowe, towary sypkie

pakiet nr 5- zupy w proszku, sosy w proszku, przyprawy, przetwory konserwowe