Ogólnopolski program pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przystąpił do ogólnopolskiego programu pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy dwa smartfony dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziale covidowym w tym trudnym dla nich czasie będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.

Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym będą mogli skontaktować się z nimi dzwoniąc na numery:

724 229 420 lub 724 229 425.

Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi (Podpora 1). Ponadto program przewiduje zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem (Podpora 2).

Podpora 1: Porozmawiaj ze mną

Procedura:
1) Szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia.

2) Szpital monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje taki kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona).
Środki:
1) Telefon komórkowy do udostępnienia pacjentom na czas rozmowy z bliskimi.
2) Członek/członkowie zespołu medycznego monitorujący potrzeby pacjentów w zakresie komunikacji z bliskimi oraz inicjujący kontakt telefoniczny między pacjentem niezdolnym do samodzielnych czynności (zwłaszcza umierającym) a jego bliskimi.
Działania:
Po zidentyfikowaniu u pacjenta potencjalnej niezrealizowanej potrzeby kontaktu z bliskimi:
1) zapytanie pacjenta o realną chęć kontaktu z bliskimi
2) udostępnienie pacjentowi telefonu komórkowego (jeśli nie posiada własnego)
3) ewentualnie udzielenie pomocy w uzyskaniu połączenia (w razie trudności technicznych)
4) zaoferowanie możliwości kolejnych rozmów
5) skontaktowanie się z bliskimi pacjenta umierającego i zachęcenie ich do pożegnania się przez telefon

Podpora 2: Podnieś mnie na duchu

Procedura:
1) Szpital w jasny i przystępny sposób informuje pacjentów o możliwości kontaktu z kapelanem (zgodnie z potrzebami religijnymi).

2) Szpital umożliwia choremu osobisty kontakt z kapelanem, przy zachowaniu procedur właściwych dla bezpieczeństwa epidemicznego.


Środki:
Przeszkolenie kapelana (zarówno będącego pracownikiem szpitala, jak również duchownych innych wyznań delegowanych do posługi religijnej w szpitalu) w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie poruszania się w reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami ogólnymi i zasadami obowiązującymi w danym szpitalu.

Działania:
Kapelan podejmuje posługę w zakresie wsparcia duchowego wobec chorych zgłaszających taką potrzebę – podczas kontaktu z pacjentem identyfikuje typ potrzeby duchowej (np. rozmowa, modlitwa lub udzielenie sakramentów).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Pyrzyce, dnia 22.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z art. 24 pkt. 1 ust. 12 i art. 24 pkt. 4 oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zostaje odrzucona.

UZASADNIENIE

Oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu a mianowicie nie złożyła do oferty zaświadczenia o braku mocy przerobowej instalacji położonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Koordynator ds. Szczepień przeciwko COVID-19

 

Informujemy, że Koordynatorem ds. Szczepień przeciwko COVID-19
w Szpitalu Powiatowym  w Pyrzycach została wyznaczona:

 

mgr Katarzyna Polewczak – Pielęgniarka Naczelna

tel. 91 579 30 95 / 697 891 238

e-mail: k.polewczak@szpital-pyrzyce.pl / sekretariat@szpital-pyrzyce.pl