Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
PAKIET NR 2
Kwota netto złożonej oferty – 5.800,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 6.264,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
PAKIET NR 1
– Kwota netto złozonej oferty – 114.877,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 124.129,51 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.
PAKIET NR 1

kwota netto złozonej oferty – 119.256,05 zł
kwota brutto złozonej oferty – 128.861,68 zł
\
TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 115.242,88 zł, w pakiecie nr 2 kwotę brutto w wysokości około 6.912,00 zł.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapoytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki na bazie nadtlenku wodoru, działające na B, F, Tbc, V (Adeno) w czasie do 5 minut, Polio w czasie do 30 minut w opakowaniu 100 sztuk ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego chusteczki wykazują działanie na wirus Polio w czasie 30 minut.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczay pakiet nr 1 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w opakowaniu 5 l z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 84 opakowania a´5l?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 5l w ilości 70 szt.