Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 5.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
PAKIET nr 9:
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9– 4.900,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 6.027,00 zł zł
Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 350,00 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 430,50 zł
Czas reakcji serwisu – 48 h Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8 i 9 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazwy ich producentów, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 8
– pozycja nr 1 – kardiomonitor HP, rok pr. 1996, analizator gazów HP M1026A, rok pr. 1996.
– pozycja nr 2 i 3 – kardiomonitor z analizą gazów Cardiocap 5 Ohmeda, rok pr. 2002

PAKIET NR 9
pozycja nr 1 – respirator Extend, producent TAEMA, rok pr. 2008,
pozycja nr 2 – aparat do znieczuleń, kardiomonitor ENVOY Mennen Medical, bez analizy gazów, rok pr. 2006,
pozycja nr 3 – respirator z wbudowaną sprężarką- producent Taema, rok. pr. 2008,
pozycja nr 4- respirator transportowy- OSIRIS, producent Taema, rok produkcji- brak,
pozycja nr 5 – respirator Horus, producent Taema, rok pr. 2002. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy nie jest omyłką umieszczenie przez Zamawiającego w pakiecie nr 1, w grupie pn. „Oddział Intensywnej Terapii niżej wymienionych urządzeń medycznych, wobec faktu, że urządzenia te dublowane są w innych pakietach?

Aparat do dializy

Diapact CRRT

Braun

Aparat do znieczulenia

ALYS 2000

Mediland

Aparat do znieczulenia

Aestiva

AnmediQ

Aparat do znieczulenia

Excel 210

AnmediQ

Respirator

Taema Horus

Mediland

Respirator transportowy

Mediland

Xtolay Respirator

Taema Extend

Mediland

0479 respirator

Taema Extend

Mediland

Monitor pomiarów hemodynamicznych

AnmediQ

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z pakietu nr 1 wyżej wymienionych urządzeń?

Odpowiedź- TAK.