Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”. Numer postępowania: 7/2020

Pyrzyce, dnia 29.05.2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Numer postępowania: 7/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wymaga produktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkownika? Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Pyrzyce, dnia 28.05.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –Przessiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Pościel Szpitalna

Kwota netto złożonej oferty na okres 3 lat – 454.723,20 zł

Kwota brutto złożonej oferty na okres 3 lat – 559.309,54 zł

Bielizna operacyjna

Kwota netto złożonej oferty na okres 3 lat – 303.148,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty na okres 3 lat – 372.873,02 zł

Wartość miesięczna netto za 1 kg prania – 3,80 zł

Wartość miesięczna brutto za 1 kg prania – 4,67 zł

2. TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 1.173.420,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego

Pyrzyce, dnia 28.05.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Znak sprawy: 7/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 1, poz. 40, 42

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: Dostawa leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach; znak: 6/2020.

Pyrzyce, dnia 27.05.2020 r.

Dotyczy: Dostawa leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach; znak: 6/2020.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedz:

Dot. Asortymentu:

Pakiet 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 27-30 i 32-44 do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź – NIE.

Pakiet 2 poz.36,37: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika np. na bloku operacyjnym.

Odpowiedź- dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 2 poz.43: W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 26.05.2020 dot. poz.43. Czy Zamawiający może doprecyzować że oczekuje setonu zapakowanego a’1szt.? Zamawiający dotychczas korzystał z takiej ilości w opakowaniu jednostkowym. Obecny wymóg daje możliwość zaoferowania jednego jałowego opakowania w którym jest 300 szt. Setonów.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2 poz. 44: W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 26.05.2020 dot. poz.44. Czy Zamawiający może doprecyzować że oczekuje tupferów zapakowanych a’5szt.? Zamawiający dotychczas korzystał z takiej ilości w opakowaniu jednostkowym. Obecny wymóg daje możliwość zaoferowania jednego jałowego opakowania w którym jest 200 szt. Tupferów.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4 poz.1: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100-150cm? Zamawiający dotychczas korzystał z takich rozmiarów pieluchomajtek.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4 poz.2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130-170cm? Zamawiający dotychczas korzystał z takich rozmiarów pieluchomajtek.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4 poz.1,2: Czy Zamawiający wymaga podwójnego wskaźnika wilgotności, które zmieniają swoją formę pod wpływem cieczy? Ułatwia to weryfikację stopnia zużycia pieluchomajtki.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści aby karty danych technicznych/ karta produktowa były jawne tylko dla zamawiającego? Rozumiemy wymóg dołączenia tego załącznika, umożliwi on zweryfikowanie  zamawiającemu spełnienie zapisów w SIWZ jednak dokumenty te mają charakter tajnych informacji technicznych i technologicznych  oferowanych wyrobów.

Odpowiedź- TAK.