Rejestracja centralna tylko telefoniczna – do odwołania

Szanowni Pacjenci,

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz  w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo wprowadzamy

  REJESTRACJĘ tylko TELEFONICZNĄ .
tel.  91 579 32 26.

do odwołania !

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 30.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Henry Kruse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.269,04 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.920,91 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

  1. Oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz, ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 32.493,09 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 39.966,50 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 26.256,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 32.294,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 78.808,04 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 45.055,37 zł

Pakiet nr 2 – 33.752,67 zł

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 24.03.2020 r.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy z dnia 24.03.2020 r. dotyczącą ww zapytania wyraża zgodę na przesłanie oferty wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi w Specyfikacji na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oświadczenie, wnioski składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.