Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego uzytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 13-14- czy zamawiający wydzieli z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 24 i 47 – czy zamawiający wydzieli pozycje z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 45 i 46- czy zamawiający wydzieli z pakietu?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 45- czy zamawiający dopusci przyrzad do przetarczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną o długości 62 mm (część przeźroczysta 55 mm) igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź – NIE.

5. Pytanie – uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż zamawiający zezwala na składanie ofert cenowych na oddzielne pozycje?

Odpowiedź- zamawiający nie zezwala na składanie ofert cenowych na oddzielne pozycje.

6. Pytanie – pozycja nr 29- czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – pozycja nr 40-44- czy zamawiający dopuści tolerancje w rozmiarach zakładek + 10mm?

Odpowiedź – NIE.

8. Pytanie – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4 – uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, również w okresie pierwszych 12 miesięcy. Uwzględnienie przez Wykonawcę ewentualnych podwyżek stawki podatku VAT w cenie netto zwiększyłoby wartość produktu jeszcze przez wprowadzenie ewentualnych podwyżek.

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie -pakiet nr 1 pozycja nr 45 – czy zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest oco bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier/

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 32 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 5,5 cm x 200mb?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pozycja nr 40 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 5 cm?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pozycja nr 43 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pozycja nr 44 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
PAKIET NR 1:
Kwota netto złożonej oferty – 141.160,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –152.452,80 zł,

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 9.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 11.472,00 zł

PAKIET NR 3:

kwota netto złozonej oferty – 36.442,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 39.543,96 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 33.380,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 36.050,40 zł

PAKIET NR 5:
kwota netto złozonej oferty – 28.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 31.212,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 złożona przez firmę – NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 10.950,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 12.726,00 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 35.222,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 38.039,76 zł.

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto na całośc przedmiotu zamówienia w wysokości około 271.375,56 zł.