serce

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach informuje, iż Szpital Powiatowy
w Pyrzycach po raz kolejny brał czynny udział w
25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 15.01.2017 r.
na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach można było skorzystać z usług lekarzy specjalistów: okulisty, internisty i ginekologa, dodatkowo przekazano 40 zaproszeń
do Poradni Ortopedycznej, które można było wylicytować podczas akcji.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach pragnie serdecznie podziękować Fundacji WOŚP oraz wolontariuszom za wielodniową pracę przy przygotowywaniu
i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania.
Zagraliście fantastycznie, przepięknie
i bardzo radośnie.

Dziękujemy również wszystkim Darczyńcom oraz Pracownikom Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, którzy czynnie włączyli się do akcji oraz wspólnie wsparli
25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziękujemy za ogromny dar serca
i ogromną szczodrość. To dzięki Waszej dobrej woli ten dzień był naprawdę wyjątkowy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu zebrane pieniądze w dużej mierze przyczynią się
do ratowania życia i zdrowia dzieci i seniorów.

                                  Z poważaniem

                                 Dyrektor

                               Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

                               mgr Iwona Zibrowska – Osóch

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź- Umowy wygasły z dniem 31.12.2016 r.

4. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej wyłącznie w sytuacji gdy powyższe wynikać będzie wprost z powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Pytanie – czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – czy zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w pliku excel?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy układy pomiarowe dla taryfy Bxx są dostosowane do zasad TPA?

Odpowiedź- TAK.

8. Pytanie – Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź- Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań.