Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy w pakiecie nr 5 pozycja 113 (Benodil 0,25 mg) zamawiający wymaga produktu , po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 poz. wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartość po otwarciu pojemnika nie może, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 113 dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 3 -osprzęt do diatermii – czy zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty monopolarne elektrod Ø4 mm, wąskie, dwuprzyciskowe z kablem, z wtykiem 3 pin?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    -ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Kwota netto złożonej oferty – 109.874,05 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 118.726,32 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota netto złozonej oferty – 108.142,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 116.755,73 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 115.247,88 zł.