Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 7 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 13/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40% Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno.
PAKIET NR 5 – mleko i produkty mleczne.
Kwota netto złożonej oferty – 104.134,20 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 109.340,91 zł
PAKIET nr 7 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób.
Kwota netto złozonej oferty – 139.064,64 zł
kwota brutto złozonej oferty – 146.017,89 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1 – 104.679,39 zł brutto.