Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 19.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww zapytania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Czy zamawiający dopuszcza przeliczenie ilościowe, jeżeli np. gramatura zaproponowanego produktu będzie inna niż w zapytaniu ale po przeliczeniu wartości będzie zgodna z formularzem?

Odpowiedź-Dopuszcza.

 1. pozycja nr 1-do jakiego dozownika ma być przeznaczone mydło 500 ml?

Odpowiedź- mydło ma być w dozowniku.

 1. pozycja nr 7 – jakiej długości ma być rolka i jak pakowana? (np. 2 szt. lub więcej)

Odpowiedź-pakowana po 2 rolki, długość nie krótsza niż 10 mb.

 1. pozycja nr 9 i 10 – jakiego rodzaju ma być papier i koloru?

Odpowiedź- pozycja nr 9 – zwykły szary, pozycja nr 10 – szary.

 1. pozycja nr 26 – do jakiego rodzaju dozownika Tork ma być to ręcznik?

Odpowiedź- rolka o wymiarze 30 mb długości i szerokości 20,5 cm, system centralnego dozowania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: „Zakup i środków czystości i innych artykułów gospodarczych”

Do Wszystkich Wykonawców zamówienia

—————————————————–

Pyrzyce, dnia 18.03.2020 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Zakup i środków czystości i innych artykułów gospodarczych” na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia to sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 30.03.2020 rok do godziny 10:30, termin otwarcia ofert 30.03.2020 rok godzina 11:00. Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną i z małą ilością dni na termin dostawy z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

p.o. Dyrektor mgr Mariusz Marek Przybylski

Zapytanie-ofertowe nr 1-na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych

pismo -środki czystości

RODO- dostawa środków czystoścvi

Umowa- środki czystości-projekt

Załącznik nr 1-środki czystości

zalacznik 3

załącznik nr 5-środki czystości

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 7-środki czystości

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1 -srodki_czystosci_zal_nr_2

Pakiet nr 2 – WORKI

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 17.03.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2020 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 2.751,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 2.971,08 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 4

Kwota netto złozonej oferty – 53.940,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 58.255,20 zł

Termin dostawy – 1dzień

3. Oferta nr 3 – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 101.808,08zł

Kwota brutto złożonej oferty – 109.948,41 zł

Termin dostawy – 1 dzień

 1. Oferta nr 4 – URTICA Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 32.586,75 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 35.193,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 55.872,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 95.535,45 zł

Termin dostawy – 1 dzień

 1. Oferta nr 5 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 63.168,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 68.221,44 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 278.239,20 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 20/100).

Pakiet nr 1 – 83.203,31 zł

Pakiet nr 2 – 114.450,61 zł

Pakiet nr 3 – 2.825,28 zł

Pakiet nr 4 – 77.760,00 zł