OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 7/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%
Czas reakcji serwisu – 40% Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 7.747,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.134,56 zł

Pakiet nr 5
Kwota netto złożonej oferty – 38.556,82 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.806,14 zł

Pakiet nr 6
Kwota netto złożonej oferty – 18.271,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.491,28 zł

Pakiet nr 7
Kwota netto złożonej oferty – 57,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 70,84 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – proszę o uzupełnienie gramatury w formularzu cenowym, w pakiecie nr 7 – czekolada mleczna.

zamawiający prosi o wycenę 1 sztuki?

Odpowiedź- TAK.

jaka gramatura czekolady?

Odpowiedź- 100 g.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 6/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2018 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz. Czytaj dalej