Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 3.737,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 4.033,80 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 174.636,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 58.881,60 zł

Dotyczy: postępowania przetargowego, numer sprawy nr 19/2017 r. na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Poniższe pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 102 i 103 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Czy z uwagi na możliwość ujednolicenia oferty, Zamawiający dopuści paski testowe GlucoDr. auto w obu wymienionych pozycjach (102 i 103) Pakietu nr 1?

Odpowiedź- Nie dopuszczamy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kolejne pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 120 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Ze względu na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź- Wymagamy aby priobiotyk składał się z 9 róznych szczepów bakterii. Czytaj dalej