Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UZYTKU ORAZ MATERIAŁU SZEWNEGO.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 8.568,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 9.268,74 zł

Termin dostawy – 1 dzień. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 netto wynosi: 31.040,90 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 netto wynosi: 10.331,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 11.157,48 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 netto wynosi: 65.921,70 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 71.195,44 zł

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 30.151,64 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 32.563,78 zł

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. Os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 netto wynosi: 4.927,14 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 5.321,32 zł

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 netto wynosi: 76.416,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 82.529,28 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 netto wynosi: 148.199,40 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 160.055,35 zł

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 6/2019 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „ artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 3 poz. 31-44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 31-44 z pakietu nr 3 do osobnego pakietu (pakiet nr 3a),rekawy papierowo-foliowe bez zakładki i z zakładką.

2. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości po 1m rękawa z każdej pozycji?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13,24,45,46,47,51 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie -pakiet nr 2 – czy zamawiający dopuści prześcieradło w rolce podfoliowane 50×50 cm perforacja co 38 cm, nieprzemakalne?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45,46 – zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 45 i 46 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z przyrządami do przetaczania.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej