Strona 5 z 29612345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 152.247,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 56.173,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 45.765,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach realizuje projekt pt: „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ –profilaktyka nowotworu jelita grubego” dotyczący badań kolonoskopowych w ramach Programu Profilaktyki Raka Jelita grubego otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych.

Nasi lekarze będą nie tylko leczyć i badać, ale i edukować. W ciągu dwóch najbliższych lat zorganizujemy ponad
20 spotkań poza Szpitalem, podczas których nasi specjaliści wyjaśnią pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, rozwieją wszelkie wątpliwości, lęki, wytłumaczą na czym polega badanie i dokładnie opowiedzą o profilaktyce raka jelita grubego.

Nowotwór jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w naszym kraju nowotworów złośliwych. Uważany jest on za chorobę cywilizacyjną. Najczęściej atakuje osoby po 65. roku życia, wczesna diagnoza daje możliwość wykrycia potencjalnych zmian nowotworowych. Jak podają statystyki, u co czwartej osoby poddanej kolonoskopii między 55 – 64 rokiem życia lekarze wykrywają polipy – gruczolaki, czyli łagodne zmiany, które mogą przekształcić się w nowotwór. Dlatego warto skorzystać z badania !!! Badanie w ramach projektu jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Podkreślić należy, że ani polipy, ani nowotwór jelita grubego na ogół nie dają początkowo żadnych wyraźnych objawów. Choroba jest tym bardziej groźna, że rozwija się powoli, często przez kilkanaście lat. Zmiany nowotworowe powstają w wyniku zezłośliwienia zmian łagodnych. Wykrycie i usunięcie ich we wczesnym stadium, podczas kolonoskopii, może zapobiec rozwojowi raka. Warto też pamiętać, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium, niemal zawsze jest uleczalny.

Badania wykonujemy w Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, gdzie możecie Państwo liczyć na jakość i przyjazną atmosferę.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

oświadczenie zgoda na przesłanie zaproszenia

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

dane uczestnika projektu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

oświadczenie dla emeryta

oświadczenie dla bezrobotnego

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU NA BADANIE

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA BADANIE KOLONOSKOPOWE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBĄ niesamodzielną

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 16.10.2019 r

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 9.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5 mm do 6 mm zamiast od 2 mm do 6 mm?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3 mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź- TAK.

Strona 5 z 29612345678910...203040...Ostatnie »