Strona 5 z 33212345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Pyrzyce, dnia 03.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 31.109,40 zł.

 2. Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 417.679,74 zł.

 3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20-26 87-100 Toruń

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1a – 3.564,00 zł.

 4. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 68.048064 zł.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2020 na dostawę: „implantów, staplery chirurgiczne dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 13/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2020 na dostawę:

implantów, staplery chirurgiczne dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 06.10.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 06.10.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 06.12.2020 r.

Wpłata wadium – 06.10.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Pyrzyce, dnia 02.09.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów,staplery chirurgiczne

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

zalacznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

załączni, nr 9 – Oświadczenie-RODO-dostawa implantów

Pakiet nr 1 – implanty do zespoleń kości

Pakiet nr 2 – implanty do zespoleń kości

pakiet nr 3- staplery chir

Pakiet nr 4 – implanty do osteotomii piszczeli

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiałów jałowych.

Pyrzyce, dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiałów jałowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów-tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tabletek na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie jeśli profil uwalniania substancji czynnej nie zostanie zmieniony. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę fiolek na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie.

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek,ampułek,kg itp.) Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,ampułek,kg itp.) niż umieszczone w SIWZ a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź-Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

5.Czy zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/kg w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?Jeśli nie to czy zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę,mg,ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie.

 1. Czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MA? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź- NIE.

Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2020 na : „DOSTAWĘ LEKÓW, PIELUCHOMAJTKI, MATERIAŁY JAŁOWE DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

 

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2020 na :

DOSTAWĘ LEKÓW, PIELUCHOMAJTKI, MATERIAŁY JAŁOWE DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

– mgr farmaceuta Alicja Sówka

– Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Termin składania ofert – 29.09.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 29.09.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 27.11.2020 rok.

Wpłata wadium – do dnia 29.09.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl oraz na stronie https://platformazakupowa.pl

Pyrzyce, dnia 26.08.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

Umowa – dostawa leków

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

zalacznik 3 – leki

załącznik nr 5-apteka

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-apteka

załącznik nr 7-leki

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa leków

_formularz JEDZ

pakiet 1 żywienie dojelitowe

pakiet 2 heparyny drobnocząsteczkowe

pakiet 3 leki rózne 1

pakiet 4 leki rózne 2

pakiet 5 leki rózne 3

Pakiet 6 Insuliny

Pakiet 7 antybiotyki

Pakiet 8 leki narkotyczne

pakiet 9 płyny infuzyjne

pakiet 10 preparaty z oktenidyną

PAKIET Nr 11 – MAJTKI CHŁONNE, SPODNIE DŁUGIE DO KOLONOSKOPII,MAJTKI MOCUJĄCE,KOMPRESY GAZOWE

Pakiet nr 12 – Materiały jałowe

Strona 5 z 33212345678910...203040...Ostatnie »