Strona 5 z 37212345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 17.06.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Linde Gaz polska Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Pakiet nr 7

Kwota netto – 3.462,00 zł

Kwota brutto – 3.738,96 zł

Termin dostawy – 3 dni

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 9

Kwota netto – 20.695,00 zł

Kwota brutto – 22.350,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień

3.

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 54.147,14 zł

Kwota brutto – 58.478,91 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4.

BL Medica Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Letnia 2a

72-123 Kliniska Wielkie

Pakiet nr 8

Kwota netto – 6.250,00 zł

Kwota brutto – 6.750,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

5.

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1

Kwota netto – 72.717,28 zł

Kwota brutto – 78.534,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 1

Kwota netto – 77.087,98 zł

Kwota brutto – 83.255,02 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 10.941,66 zł

Kwota brutto – 11.816,99 zł

Termin dostawy – 1 dzień

7.

Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin LIDER

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń CZŁONEK

Pakiet nr 6

Kwota netto – 163.544,32 zł

Kwota brutto – 173.967,77 zł

Termin dostawy – 1 dzień

8.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 2

Kwota netto – 114.835,50 zł

Kwota brutto – 124.022,34 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 5.665,78 zł

Kwota brutto – 6.119,04 zł

Termin dostawy – 1 dzień

9.

Skamex Sp. z o.o. Sp.j.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 łódź

Pakiet nr 5

Kwota netto – 73.288,60 zł

Kwota brutto – 79.151,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Dotyczy: postępowania nr 6/21 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 17.06.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania nr 6/21 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 631.600,70 zł brutto.

Pakiet nr 1 – 89.509,52 zł

Pakiet nr 2 – 126.350,28 zł

Pakiet nr 3 – 61.883,03 zł

Pakiet nr 4 – 2.633,72 zł

Pakiet nr 5 – 83.037,68 zł

Pakiet nr 6 – 218.661,25 zł

Pakiet nr 7 – 3.825,36 zł

Pakiet nr 8 – 7.419,17 zł

Pakiet nr 9 – 27.802,44 zł

Pakiet nr 10 – 10.478,25 zł

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 11.06.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,4,5,6 złożoną przez następujących Wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1.

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 12.971,00 zł

Kwota brutto – 14.008,68 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

BIALMED Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 93.679,50 zł

Kwota brutto – 102.943,86 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

100 pkt

5

YAVO Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

PAKIET NR 1

Kwoita netto – 18.568,56 zł

Kwota brutto – 20.054,04 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 17.402,82 zł

Kwota brutto – 18.795,05 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

6

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 5

Kwota netto – 23.208,55 zł

Kwota brutto – 25.065,24 zł

60 pkt

brak

0 pkt

60 pkt

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 10.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

W związku z pismem otrzymanym w dniu 10.06.2021 r. dotyczącym przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 17.06.2021 r. godzina 10:30, termin otwarcia ofert w dniu 17.06.2021 godzina 11:00

Strona 5 z 37212345678910...203040...Ostatnie »