Strona 5 z 38612345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 11.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • Tramco Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 9 – płyny infuzyjne

Powodem odrzucenia jest zaoferowanie produktu w pozycji od 1-9 niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w pozycji od 1-9 w pakiecie nr 9 wymagał opakowania z dwoma niezależnymi portami różnej wielkości. Zaoferowany produkt nie spełnia tego wymogu.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 08.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Konsorcjum:Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin LIDER

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń CZŁONEK

PAKIET NR 11

Kwota netto – 43.943,70 zł

Kwota brutto – 47.303,63 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.759,38 zł

Kwota brutto – 9.460,14 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 33.791,30 zł

Kwota brutto – 36.494,60 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 4.057,18 zł

Kwota brutto – 4.381,72 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 44.015,28 zł

Kwota brutto – 47.536,50 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

PAKIET NR 10

Kwota netto – 24.017,88 zł

Kwota brutto – 26.509,31 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

PAKIET NR 3

Kwota netto – 7.255,25 zł

Kwota brutto – 7.835,67 zł

Termin dostawy – 1 dzień

5

ASCLEPIOS SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 177.826,93 zł

Kwota brutto – 188.851,70 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.548,54 zł

Kwota brutto – 9.232,42 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 47.253,75 zł

Kwota brutto – 51.034,05 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 43.702,28 zł

Kwota brutto – 47.198,46 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 166.433,00 zł

Kwota brutto – 176.751,56 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 7.441,30 zł

Kwota brutto – 8.036,61 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 27.288,28 zł

Kwota brutto – 29.471,34 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 50.346,17 zł

Kwota brutto – 54.373,88 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 4.030,42 zł

Kwota brutto – 4.352,86 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 41.932,15 zł

Kwota brutto – 45.286,73 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 43.707,04 zł

Kwota brutto – 47.203,61 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

7

Shobu-Kan

Jarosław Prządka

ul. Daleka 8

73-110 Stargard

PAKIET NR 12

Kwota netto – 20.230,00 zł

Kwota brutto – 22.485,90 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

8

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.394,62 zł

Kwota brutto – 9.066,19 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 92.136,70 zł

Kwota brutto – 99.507,64 zł

Termin dostawy – 1 dzień

9

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14

05-860 Płochocin

PAKIET NR 7

Kwota netto – 46.221,06 zł

Kwota brutto – 49.918,75 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 88.677,46 zł

Kwota brutto – 95.771,66 zł

Termin dostawy – 1 dzień

8.10.2021 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 08.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 620.899,59 zł (brutto).

08.10.2021 r.…………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Strona 5 z 38612345678910...203040...Ostatnie »