Strona 5 z 34412345678910...203040...Ostatnie »

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę: „środków dezynfekcyjnych”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

BGŻ S. A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 21/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę:

środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:

 1. CENA- 60%

 2. Termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert– Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert 24.11.2020 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert 24.11.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą– 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 23.12.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 10.11.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie śr. dezynfekcyjne

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

RODO – środki dez

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez

załącznik nr 6-środki dez

Załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO

pakiet nr 1

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2020 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 20/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2020 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

 • CENA – 60%

 • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 23.11.2020 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 23.11.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 22.12.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 10.11.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Pakiet nr 1-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 10.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK z wyłączeniem zamiany ampułek na pojemniki i odwrotnie.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: fiol.-amp-strz i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

 

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: ampułki-pojemniki, – i odwrotnie?

Odpowiedź-NIE.

 

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź-Wycenić z użyciem ostatniej ceny oraz umieścić informację o jego braku.

 

 1. Czy zamawiający dopuści zamianę wielkości opakowań? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie jak przeliczać, do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglać do pełnych w góre?

Odpowiedź-TAK z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

 

 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakościproduktów Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 12,13,14,15 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo” zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamknietym.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 1. Pakiet nr 3 pozycja nr 1 – czy zamawiajacy dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, w kolorze granatowym, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź- TAK.

 1. pakiet nr 3 pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMA o gramaturze 35g/m2, w kolorze niebieskim w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź – TAK.

 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 40g, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1200 kcal – Multimel N7-1000E 1000ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 60g, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1800 kcal – Multimel N7-1000E 1500ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 33g, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 910 kcal – Multimel N4-550E 1500ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SIWZ

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 44g, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1215 kcal – Multimel N4-550E 2000ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiceie nr 2 w pozycji  nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal – Olimel Peri N4 1500ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 9 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1400 kcal – Olimel Peri N4 2000ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 10 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 44,3g, elektrolity, glukozę 140 g, azot 7 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1140 kcal – Olimel N7E 1000ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 11 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 66,4 g, elektrolity, glukozę 210 g, azot 10,5 g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1710 kcal – Olimel N7E 1500ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 12 dopuszcza pierwiastki śladowe stosowane w suplementacji żywienia pozajelitowego inj. iv op. 10ml x10 ampułek, charakteryzujące się najwyższym stężeniem cynku – 153 umol/10ml, będące zgodne z njanowszymi wytycznymi ESPEN i ASPEN – Nutryelt 10ml ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2 w poz.13 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej fiolce o składzie: witamina A 3500 j.m.,witamina D 220 j.m., witamina E 11,20 j.m., witamina C 125 mg, witamina B1 (tiamina)3,51 mg, witamina B2 (ryboflawina) 4,14 mg, witamina B6 (pirydoksyna)4,53 mg, witamina B12 6 μg, kwas foliowy 414 μg, kwas pantotenowy 17,25 mg, biotyna 69 μg , witamina B3 46 mg – Cernevit 750mg ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Strona 5 z 34412345678910...203040...Ostatnie »